Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Rheden, 1818-1949
x2503 Gemeentebestuur van Rheden, 1818-1949

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

2503 Gemeentebestuur van Rheden, 1818-1949
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Het gemeentebestuur van Rheden vanaf 1818
2.1. 1818-1825
2503 Gemeentebestuur van Rheden, 1818-1949
Inleiding
2. Het gemeentebestuur van Rheden vanaf 1818
2.1. 1818-1825
Bij Koninklijk Besluit van 11 februari 1817 werd het 'Reglement voor het platteland van de provincie Gelderland' vastgesteld. Dit op 1 januari 1818 in werking tredende reglement had tot gevolg, dat het platteland van Gelderland bestuurlijk werd verdeeld in 17 hoofdschoutambten en 107 schoutambten. Het schoutambt (gemeente) Rheden, bestaande uit de samenvoeging van de voormalige gemeenten Velp (verminderd met Rozendaal) en Dieren, werd daarmee een feit. Te zamen met de schoutambten Brummen, Renkum, Rozendaal en Doorwerth ging het deel uitmaken van het hoofdschoutambt van Veluwezoom. De eerste hoofdschout werd jhr. (in 1819 baron) W.G.J. van Rhemen van Rhemenshuizen, vader van de gewezen maire-burgemeester van Dieren. L.J. van der Sluis werd als gewezen burgemeester van Velp gecontinueerd als schout van Rheden.
Het dagelijks bestuur van het schoutambt Rheden lag in handen van de door de koning benoemde schout en twee assessoren. De laatsten werden op voordracht uit de 'gemeente'raad door de Provinciale Staten aangesteld. De raadsleden zelf werden eveneens door de Staten aangesteld; en wel uit de 'vroedste en gegoedste ingezetenen'. De schout was zowel voorzitter van de raadsvergaderingen als van de vergaderingen van het college van schout en assessoren. Bij het staken van de stemmen had hij een beslissende stem. Tevens zorgde hij voor de uitvoering van de raadsbesluiten en de handhaving van de wettelijke bepalingen en verordeningen. De eerste Rhedense raad, die inclusief de twee assessoren uit zes personen bestond, stelde de plaatselijke verordeningen vast en controleerde de lokale financiĆ«n. De vergaderingen voor de vaststelling van de plaatselijke begroting en de jaarrekening waren in het plattelandsreglement verplicht gesteld. Opvallend was daarbij de kleine rol die de aloude geĆ«rfdenorganisatie in dit verband nog speelde. Vertegenwoordigers van deze groepering uit het schoutambt werden naast de raadsleden opgeroepen om aanwezig te zijn bij de vaststelling van de jaarrekening. *  In tegenstelling tot stedelingen bezaten ingezetenen ten plattenlande geen kiesrecht, waardoor zij geen invloed hadden op de verkiezing van bijvoorbeeld de schout of de raad.
In de loop van de jaren twintig gingen stemmen op om de hoofdschoutambten als orgaan tussen de schoutambten en provincie te laten verdwijnen en te vervangen door districten met een veel groter rechtsgebied. Bij Koninklijke Besluiten van 8 januari 1824 en 23 juli 1825 werden achtereenvolgens nieuwe reglementen voor de steden en voor het platteland van Gelderland vastgesteld. Met betrekking tot de hoofdschoutambten werd een 'sterfhuissysteem' gehanteerd, waarbij telkens wanneer een hoofdschout heenging, diens ambtsregio en functie overgingen in een district onder leiding van een districtscommissaris. Door diverse combinaties ontstond in 1837 een nieuwe verdeling in vijf districten. Over-, Middel- en Nederveluwe en Veluwezoom gingen te zamen het district Veluwe uitmaken. * 
In bestuurlijke zin veranderde door het plattelandsreglement van 1825 op lokaal niveau maar weinig. Het schoutambt Rheden ging officieel gemeente Rheden heten, en de schout heette voortaan weer burgemeester. De door de gouverneur van Gelderland te benoemen assessoren behielden hun benaming. De raadsleden werden als voorheen benoemd door de Provinciale Staten. Zowel voor de burgemeester als voor de assessoren en gewone raadslden werd een ambtstermijn van zes jaar vastgesteld. Om de twee jaar trad een derde deel van de gemeenteraad af, maar was weer terstond herkiesbaar. Door het veelvuldig gebruik van deze mogelijkheid tot herkiesbaarstelling bleven vele bestuursleden meerdere aaneengesloten perioden op hun post.
2.2. Vanaf 1851
3. Archief
4. Inventarisatie
5. Literatuur
6. Bijlagen: lijsten van burgemeesters, assessoren/wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en gemeente-ontvangers
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1662) 1818-1949 (1972)
Auteur:
W.J. Meijerink, W.F.M. Ahoud
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS