Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Direct naar de open data bestanden van het Gelders Archief? Klik dan hier.

Wat zijn open data?

Open data zijn gegevens die vrij beschikbaar zijn met een minimum aan beperkingen. Bij overheden gaat het om overheidsinformatie, die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op rust, die bekostigd is uit publieke middelen en is voortgekomen uit uitvoering van de publieke taak. Open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar en voldoen aan open standaarden.

Voor wie zijn open data bedoeld?

Open data zijn vooral bedoeld voor ontwikkelaars en niet voor eindgebruikers of individuele stamboomonderzoekers. Met behulp van open data kunnen bijvoorbeeld nieuwe applicaties ontwikkeld worden of grootschalige statistische analyses worden uitgevoerd.    

Welke gegevens zijn beschikbaar als open data?

 • De Gelderse burgerlijke stand (BS) (1811-1950) is beschikbaar als open data. Hier kunt u de gewenste bestanden als open data downloaden.
  Technische aspecten en het formaat van deze bestanden:
  • collectieonderdeel: Burgerlijke stand
  • huidig aantal: ca. 7300
  • percentage open data: 100% van de op de website beschikbare burgerlijke stand
  • techniek: downloadbare XML-bestanden (met button)
  • formaat: A2A-standaard
 • De Gelderse doop-, trouw- en begraafboeken (ca. 1600-1811) zijn beschikbaar als open data. Hier kunt u de gewenste bestanden als open data downloaden.
  Technische aspecten en het formaat van deze bestanden:
  • collectieonderdeel: Doop-, Trouw- en Begraafboeken
  • huidig aantal: circa 1900
  • percentage open data: 100% van de op naam geïndexeerde Doop-, Trouw- en Begraafboeken
  • techniek: downloadbare XML-bestanden (met button)
  • formaat: standaard XML


Spelregels

Personen en organisaties kunnen de open data van de Burgerlijke Stand vrijelijk gebruiken, al dan niet voor commerciële doeleinden. Wel moeten enkele spelregels gerespecteerd worden. Voor de gegevens van de BS geldt de licentie CC0 (no rights reserved), dat wil zeggen iedereen mag de gegevens vrij gebruiken zonder toestemming te vragen. Bronvermelding is niet nodig. Voor andere databestanden kunnen andere licenties (licentievoorwaarden) gelden.

Werk in uitvoering

De open data van de Gelderse burgerlijke stand vormen het eerste open databestand, dat het Gelders Archief beschikbaar stelt. Andere collecties en gegevens zullen in de nabije toekomst ook als open data worden aangeboden. Deze zullen dan ook op deze pagina toegevoegd worden.

Hoe opent u Open Data bestanden in UTF-8 formaat met een editor?

De A2A-bestanden zijn gecodeerd als UTF-8 bestanden. Veel editors openen zogenaamde tekstbestanden niet standaard als UTF-8 gecodeerd. Als je (editor) dat niet goed doet, dan gaat het bijvoorbeeld fout met zogenaamde diakrieten. Sommige editors proberen te ‘raden’ wat het formaat is van het bestand; dat gaat echter niet altijd goed, de editor gebruikt daarbij een heuristiek en vaak geen exacte bepaling. We adviseren daarom om een editor te gebruiken die met UTF-8 kan werken én om binnen die editor expliciet aan te geven dat je een UTF-8 bestand opent/gaat bewerken. In de populaire Notepad++ editor gaat dat bijvoorbeeld als volgt.

Selecteren van UTF8 in Notepad++ voor bekijken van Open Data