Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Met de invoering van de AVG zijn werkgevers verplicht aan de sollicitanten te melden welke persoonsgegevens van ze worden verwerkt en wat daarvoor de wettelijke grondslag is. Als er geen wettelijke grondslag is, mag verwerking alleen plaatsvinden na toestemming van de sollicitant.

Bij het Gelders Archief verwerken wij persoonsgegevens van sollicitanten voor de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitanten voor een vacante of toekomstig vacante functie. Daarnaast leggen we persoonsgegevens (e-mailadres) van potentiële sollicitanten vast om ze te attenderen op nieuwe vacatures (alleen als zij zich voor deze service hebben aangemeld).

Alle gegevens van afgewezen kandidaten verwijderen we uiterlijk 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Na toestemming van de sollicitant bewaren we de gegevens tot uiterlijk 1 jaar na afronding van de procedure. Als wij verlenging van deze termijn wensen, vragen we steeds opnieuw toestemming aan de sollicitant. Van kandidaten die worden aangenomen gebruiken we de gegevens voor het aangaan van het dienstverband. We bewaren de gegevens in dat geval overeenkomstig de bewaartermijnen uit de Selectielijst voor archiefbescheiden van Regionale Historische Centra (2012). 

Onderstaand een overzicht van de grondslagen en de gegevens die het Gelders Archief op basis daarvan verwerkt.

Grondslagen cf. AVG artikel 6, lid 1 Rechtmatigheid van de verwerking Grondslagen cf. AVG artikel 6, lid 1 Rechtmatigheid van de verwerking 

We verwerken alleen persoonsgegevens die aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen:

 1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Door het Gelders Archief verwerkte gegevens

Op basis van Artikel 6 lid 1 sub b AVG verzamelen we onderstaande gegevens omdat deze relevant zijn voor de werving en selectie van de kandidaten en het aangaan van het dienstverband. 

 • Motivatiebrief;
 • NAW-gegevens, incl. telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens over je huidige baan en vorige banen;
 • Gegevens over gevolgde opleidingen, cursussen en stages;
 • Referenties, getuigschriften;
 • IBAN (voor het verstrekken van reiskostenvergoeding);
 • In de laatste fase van de selectie: Rapportage assessment / competentietest;
 • In de laatste fase van de selectie: Verklaring omtrent het gedrag;
 • Door de sollicitant verstrekte overige gegevens, al dan niet opgenomen in een CV. Door het op eigen initiatief verstrekken van gegevens die niet vallen onder Artikel 6 lid 1 sub b AVG, geeft de sollicitant toestemming deze te verwerken op basis van Artikel 6 lid 1 sub a AVG.

Van potentiële sollicitanten leggen we het e-mailadres vast om ze door middel van een nieuwsbrief te attenderen op nieuwe vacatures (als zijdeze zich voor deze service hebben aangemeld). Afmelden van deze service kan door middel van de optie “Afmelden” die in elke nieuwsbief staat. Na afmelding verwijderen wij binnen twee weken de betreffende persoonsgegevens.

Persoonsgegevens delen we alleen met partijen buiten het Gelders Archief na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende sollicitant. Denk hierbij onder andere aan het verstrekken van gegevens aan een assessmentbureau.

Beveiliging persoonsgegevens

We zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u als dat nodig is. Als ambtenaar zijn wij verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens, voor zover de wet ons niet tot iets anders verplicht. Andere medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

In ons verwerkingsregister is aangegeven welke functionarissen toegang hebben tot de gegevens en hoe deze gegevens zijn beveiligd. Voor inzage, correctie en verwijdering van de verwerkte gegevens kan contact opgenomen worden met de HR-adviseur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Langs deze weg kunnen sollicitanten  ook bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Sollicitanten die vinden dat een verzoek of vraag niet goed wordt opgepakt, kunnen contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het Gelders Archief (Hans Nusselder, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 026-3521600).

Algemene contactgegevens gegevensverwerker

Gelders Archief 
Westervoortsedijk 67-D
6827AT ARNHEM
026 35 21 600
www.geldersarchief.nl 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

2248 - 50

2248 - 50

1/1

Repro: Ingang naar de kluis voor WOII

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal