Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Het Gelders Archief spant zich in om de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het Gelders Archief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en de daarop vermelde informatie. Via hyperlinks op onze website wordt u doorverwezen naar sites van derden. Het Gelders Archief is niet aansprakelijk voor (gebruik van) informatie die daarop wordt aangeboden, noch voor de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens.

Het Gelders Archief heeft daarnaast zijn best gedaan om rechthebbenden van getoonde werken op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Rechthebbenden kunnen zich melden bij het Gelders Archief via ons contactformulier.

Voorbehoud van rechten en gebruikersvoorwaarden

Op deze website en de erin opgenomen werken rusten rechten (o.a. auteursrecht, naburige rechten) die toekomen aan het Gelders Archief en/of andere rechthebbenden. De voorwaarden waaronder u de werken mag (her)gebruiken en/of publiceren vindt u zo veel mogelijk terug in de beschrijving van het betreffende werk dat u wilt gaan gebruiken. Achter ‘licentie’ wordt zo veel mogelijk de licentie genoemd die op het werk van toepassing is; als u deze aanklikt vindt u de (her)gebruiksvoorwaarden. Twijfelt u over wat u wel of niet mag doen met een bepaald werk, neemt u dan alstublieft vooraf contact met ons op via ons contactformulier.

De website en het webdesign van het Gelders Archief mogen, op basis van het auteursrecht, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Gelders Archief in hun geheel of in substantiële delen worden gekopieerd.

De gebruiker van deze website is aansprakelijk voor schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart het Gelders Archief tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Voorwaarden gebruik (scans van) archiefstukken

Archiefstukken bevatten mogelijk informatie die wordt beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zoals gegevens over nog levende personen) en/of de Auteurswet (zoals bouwtekeningen). Als dit het geval is mag u deze documenten of informatie hieruit niet publiceren zonder toestemming van de betrokken personen en/of auteursrechthebbenden. Ook het maken van kopieën is zonder deze toestemming niet toegestaan.

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van (de scans of inhoud van) archiefstukken ligt bij u.

Algemene Voorwaarden

Bekijk de Algemene Voorwaarden (pdf), die van toepassing zijn op alle overeenkomsten die door of met gebruiker worden gesloten.

Bronvermelding

Het Gelders Archief stelt bij gebruik van werken de navolgende bronvermelding op prijs:

Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], [indien bekend: licentie]

Voorbeeld:
Gelders Archief: 1544 - 4328-0007, Gerth van Roden, CC-BY-NC-ND-4.0 licentie

Bij meerdere bronvermeldingen volstaat de officiële afkorting van het Gelders Archief: GldA. 

Wenst u ons audiovisueel materiaal te gebruiken voor publicatie? Maak dan gebruik van ons contactformulier

Toelichting taalgebruik

Bepaalde archiefstukken en beschrijvingen uit de collectie van het Gelders Archief bevatten historisch of verouderd taalgebruik dat als beledigend kan worden ervaren. Bijvoorbeeld termen en beschrijvingen die gaan over gender en raciale, etnische en culturele groepen.

Het Gelders Archief kiest ervoor om de oorspronkelijke beschrijvingen van deze stukken te behouden. Deze vertellen ons namelijk iets over de tijdsgeest waarin ze werden gemaakt. Als we die zouden wissen, dan wissen we ook een stuk geschiedenis.

Als u een archiefstuk ziet met taalgebruik of inhoud die u niet gepast vindt, neem dan contact met ons op. Laat ons in uw bericht weten over welk stuk het gaat en wat u is opgevallen. Wij kijken er vervolgens naar en voegen waar nodig extra achtergrondinformatie toe. Wij waarderen uw hulp. 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal