Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Disclaimer

Het Gelders Archief spant zich in om de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het Gelders Archief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en de daarop vermelde informatie. Via hyperlinks op onze website wordt u doorverwezen naar sites van derden. Het Gelders Archief is niet aansprakelijk voor (gebruik van) informatie die daarop wordt aangeboden, noch voor de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens.

Het Gelders Archief heeft voorts zijn best gedaan om de rechthebbende(n) van het getoonde werk op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Rechthebbende(n) wordt verzocht zich te melden bij het Gelders Archief. Gebruik daarvoor ons contactformulier.

Voorbehoud van rechten en gebruikersvoorwaarden

Op deze website en de erin opgenomen werken rusten rechten (o.a. auteursrecht, naburige rechten) die toekomen aan het Gelders Archief en/of andere rechthebbenden. De voorwaarden waaronder u de werken mag (her)gebruiken en/of publiceren vindt u zo veel mogelijk terug in de beschrijving van het betreffende werk dat u wilt gaan gebruiken. Achter ‘licentie’ wordt zo veel mogelijk de licentie genoemd die op het werk van toepassing is; als u deze aanklikt vindt u de (her)gebruiksvoorwaarden. Twijfelt u over wat u wel of niet mag doen met een bepaald werk, neemt u dan alstublieft vooraf contact met ons op via ons contactformulier.

De website en het webdesign mogen, op basis van het auteursrecht, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Gelders Archief in hun geheel of in substantiële delen worden gekopieerd.

De gebruiker van deze website is aansprakelijk voor schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart het Gelders Archief tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Bronvermelding

Het Gelders Archief stelt bij gebruik van werken de navolgende bronvermelding op prijs:

Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], [indien bekend: licentie]

Voorbeeld:
Gelders Archief: 1544 - 4328-0007, Gerth van Roden, CC-BY-NC-ND-4.0 licentie

Bij meerdere bronvermeldingen volstaat de officiële afkorting van het Gelders Archief: GldA. 

Wenst u ons audiovisueel materiaal te gebruiken voor publicatie? Maak dan gebruik van ons contactformulier

Klachtenregeling

Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan het Gelders Archief laten weten. Bij een gegronde klacht zal het Gelders Archief het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. U kunt hiervoor het contactformulier (onderwerp 'klacht') gebruiken. Er zal dan op korte termijn contact met u worden opgenomen.

Vult u daartoe (minimaal) de volgende gegevens in:

  1. Domeinnaam van de website waarop het betreffende materiaal staat;
  2. Beschrijving van het materiaal waar het om gaat;
  3. Reden waarom u bezwaar heeft tegen het materiaal op de website;
  4. Wat wilt u dat er met dit materiaal gebeurt / wat wilt u met uw klacht bereiken? (Bijvoorbeeld dat het materiaal van de website wordt gehaald, naamsvermelding et cetera);
  5. Uw contactgegevens.

Algemene Voorwaarden

Bekijk de Algemene Voorwaarden (pdf), die van toepassing zijn op alle overeenkomsten die door of met gebruiker worden gesloten.

 

3019 - 50487

3019 - 50487

1/1

Opnamen voor de film |dq|Mensen maken draden|dq| in september 1965