Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Wij hebben een gratis Scanning on Demand-service (Scannen op verzoek). Via onze website vraagt u archiefstukken aan om door ons te laten scannen. Zo zijn ze digitaal te bekijken. Naar de studiezaal komen is dan niet meer nodig. Lees op deze pagina hoe het werkt en welke archieven voor deze service in aanmerking komen.

Van welke archiefstukken kunt u scans aanvragen?

U kunt alleen scans aanvragen van archiefstukken waar het scannen-op-verzoek-icoon logoSOD bij staat. Dit betreft de volgende archiefstukken:

 • Archiefstukken van overheidsarchieven die ouder zijn dan 110 jaar;
 • Bouwtekeningen;
 • Dossiers van de Kamer van Koophandel;
 • Archiefstukken uit private archieven waarbij de toestemming is gegeven voor het laten scannen en publiceren van stukken. Momenteel wordt uitgezocht welke van deze partijen hiervoor toestemming geven. Op basis hiervan hopen wij steeds meer archieven beschikbaar te kunnen stellen voor Scanning on Demand.

Archiefstukken die beperkt openbaar zijn of die in een slechte materiële staat verkeren, kunnen we helaas niet voor u scannen.

Hoeveel scans kunt u per week aanvragen?

 • U kunt maximaal vier bouwdossiers / handelsdossiers uit de Kamer van Koophandel per week aanvragen om te laten scannen;

of

 • U kunt maximaal twee inventarisnummers van alle overige archieven die voor scanning-on-demand in aanmerking komen, per week aanvragen om te laten scannen.

Hoe kunt u scans aanvragen?

U kunt alleen scans aanvragen van archiefstukken waar u een scannen-op-verzoek-icoon logoSOD bij ziet staan.

 • Klik op het inventarisnummer dat u wilt laten scannen. Klik vervolgens op de knop 'Scannen op verzoek' (document met CD).
  Scans aanvragen Screenshot1
 • Klik vervolgens op 'Stukken aanvragen' of op 'Verder zoeken' als u meer stukken wilt laten digitaliseren.
  Verzoek digitalisering
 • Vul uw naam en e-mailadres in, ga akkoord met de voorwaarden en klik op 'Versturen’. Hiermee wordt uw verzoek doorgestuurd naar het Gelders Archief. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging. 
  Aanvraag

Hoe snel wordt een scanverzoek verwerkt?

Archieven
Wij streven ernaar om aangevraagde scans binnen drie weken na ontvangst van het verzoek beschikbaar te maken op de website. U kunt deze scans dan vanuit de inventaris op onze website downloaden. U krijgt bericht als de scan beschikbaar is op de website.

Bouwtekeningen en dossiers van de Kamer van Koophandel
Vanwege privacywetgeving publiceren wij bouwtekeningen en dossiers van de Kamer van Koophandel niet op onze website. Als de scans gereed zijn, sturen we deze daarom via FileCap naar u op. Wij streven ernaar om scans van bouwtekeningen of van dossiers van de Kamer van Koophandel binnen drie werkdagen na ontvangst van het verzoek naar u te versturen.

Waarom kunt u van sommige archiefstukken geen scans aanvragen?

 • Archiefstukken jonger dan 110 jaar worden niet gescand. Volgens de huidige privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het niet toegestaan om persoonsgegevens van nog levende personen te digitaliseren en online te plaatsen. Bij archieven jonger dan 110 jaar is het risico aanwezig dat de stukken persoonsgegevens bevatten van nog levende personen. 
 • Archiefstukken van private partijen waarbij geen toestemming is gegeven voor scanning worden niet gescand. Het Gelders Archief beheert een groot aantal archieven van private partijen (zoals archieven van bedrijven, kerkgenootschappen en adellijke families). Wij zijn een onderzoek gestart om te achterhalen of deze partijen toestemming geven voor het laten scannen en online publiceren van hun archieven. Op basis hiervan hopen wij steeds meer archieven beschikbaar te kunnen stellen voor Scanning on Demand. Archiefstukken van private partijen waarbij hiervoor geen toestemming is gegeven kunt u wel inzien in onze studiezaal en er voor eigen gebruik foto's van maken.

Voorwaarden

Het Gelders Archief spant zich in om u van een scan te voorzien maar behoudt zich het recht voor uw verzoek af te wijzen. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan onze Scanning on Demand-service.

Scanning

Scanning

1/2

Scanning on demand

Scanning

Scanning

2/2

Scanning on demand

Adres
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
(parkeerplaats aan de Mercatorweg)
telephone  Telefoon
email  Contact

Openingstijden studiezaal

Disclaimer
Privacy statement