Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Adres 

Gelders Archief
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
(parkeerplaats aan de Mercatorweg)

026-3521600
Heeft u een inhoudelijke vraag? Dan beantwoorden wij die graag via onze chat, het contactformulier en MijnStudiezaal.

Bestuur

Het Gelders Archief is een 'openbaar lichaam' op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het Gelders Archief wordt bestuurd door zes bestuursleden, aangesteld door het rijk, de gemeente Arnhem en de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal. De volgende personen maken deel uit van het bestuur:

 • Voor het Rijk: mw. Ineke Jansen en mw. Adelheid Ponsioen (voorzitter)
 • Voor de gemeente Arnhem: Maurits van de Geijn, Bob Roelofs 
 • Voor de gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal: mw. Agnes Schaap 

Directie en afdelingen

Algemeen directeur: Fred van Kan
Directeur bedrijfsvoering: Leo van Wijk

Het Gelders Archief bestaat uit drie afdelingen:

 • Publiek (manager: Ilse Nagelkerke)
  digitale dienstverlening, inlichtingen, studiezaal, receptiecommunicatie, digitaliseren, behoud en restauratie, depotbeheer, bruiklenen en uitleningen, publieksevenementen
 • Collectie (manager: Pepijn Spierings)
  archiefinspectie, verwerving, toegankelijk maken, relatiebeheer, informatiesystemen, AV-collectie, bibliotheek, digitaal depot
 • Bedrijfsvoering (manager: Andrieke Ollefers)
  financiën, personeel, ICT, huisvesting, facilitair

Er werken ongeveer vijftig mensen bij het Gelders Archief. Op het personeel is de cao SGO van toepassing.

Officiële bekendmakingen

Al onze officiële bekendmakingen, zoals onze jaarstukken, de Archiefverordening en ons Besluit Informatiebeheer, vindt u op officelebekendmakingen.nl.

1/1