Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Het Gelders Archief verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren. U deelt persoonsgegevens met ons als u archiefstukken wilt raadplegen, contact met ons hebt of u inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven. Bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar.

Uw privacyrechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens van u wij hebben vastgelegd? Dan maakt u gebruik van het ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen of laten verwijderen en zo gebruik maken van het ‘Recht op correctie’? Dan kunt u ons hierom vragen.

U kunt als betrokkene, gemachtigde of als wettelijk vertegenwoordiger een schriftelijk verzoek indienen. Stuur uw ondertekende brief samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging of document waaruit het wettelijk vertegenwoordigerschap blijkt (paspoort, trouwboekje, rechterlijk vonnis) naar:

Gelders Archief 
Westervoortsedijk 67-D
6827AT ARNHEM

Binnen 4 weken krijgt u een reactie.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u als dat nodig is. Als ambtenaar zijn wij verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens, voor zover de wet ons niet tot iets anders verplicht. Andere medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Gebruik van cookies 

Voor webanalytische doeleinden maken gebruik van functionele en analytische “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst als u onze website bezoekt. Ze geven ons inzicht in de werking en effectiviteit van onze website. U kunt het plaatsen van cookies blokkeren. Dit regelt u via de privacy-instellingen van uw browser.

2248 - 50

2248 - 50

1/1

Repro: Ingang naar de kluis voor WOII

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal