Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Adres 

Gelders Archief
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
telefoon 026-3521600
(studiezaal-gerelateerde vragen alleen via chat, contactformulier of MijnStudiezaal)

Bestuur

Het Gelders Archief is een 'openbaar lichaam' op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het Gelders Archief wordt bestuurd door zes bestuursleden, aangesteld door het rijk, de gemeente Arnhem en de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal. De volgende personen maken deel uit van het bestuur:

 • Voor het Rijk: M.L. Engelhard Mcm MA, mw. E.G. Jansen MM, mw. ing. A. Ponsioen (waarnemend voorzitter)
 • Voor de gemeente Arnhem: G.E. Elfrink, dr. M.A.R. Leisink
 • Voor de gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal: mw A.M.J. Schaap 

Directie en afdelingen

Algemeen directeur: Fred van Kan
Directeur bedrijfsvoering: Leo van Wijk

Het Gelders Archief bestaat uit drie afdelingen:

 • Publiek Manager: Ilse Nagelkerke
  digitale dienstverlening, studiezaal, inlichtingen, receptie, uitleningen, publieksevenementen, digitaliseren, tentoonstellingen, communicatie, behoud en restauratie
 • Collectie Manager: Julia Romijn-Wixley
  archiefinspectie, verwerving, toegankelijk maken, relatiebeheer, AV-collectie, bibliotheek, Historisch-Topografische Atlas Gelderland
 • Bedrijfsvoering Onder leiding van directeur bedrijfsvoering Leo van Wijk
  financiën, personeel, ICT, huisvesting, facilitair

Er werken ongeveer vijftig mensen bij het Gelders Archief. Op het personeel is de CAO van de Gemeente Arnhem van toepassing.

 

Gelders Archief

Gelders Archief

1/1

Logo Gelders Archief