Menu

De chat is beschikbaar op maandag t/m donderdag van 13.00 tot 16.00. Toch snel antwoord? Stel uw vraag via MijnStudiezaal!

Bestuur

Het Gelders Archief is een 'openbaar lichaam' op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het Gelders Archief wordt bestuurd door zes bestuursleden, aangesteld door het rijk, de gemeente Arnhem en de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal. De volgende personen maken deel uit van het bestuur:

 • Voor het Rijk: M.L. Engelhard Mcm MA, mw. E.G. Jansen MM, mw. ing. A. Ponsioen (waarnemend voorzitter)
 • Voor de gemeente Arnhem: G.E. Elfrink, dr. M.A.R. Leisink
 • Voor de gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal: mr. H.L.M. Bloemen

Directie en afdelingen

Algemeen directeur: Fred van Kan
Directeur bedrijfsvoering: Leo van Wijk

Het Gelders Archief bestaat uit drie afdelingen:

 • Publiek, manager: Ilse Nagelkerke
    studiezaal, inlichtingen, receptie, uitleningen, publieksevenementen, digitaliseren, tentoonstellingen, educatie, virtuele studiezaal, behoud en restauratie
 • Collectie, manager: Julia Romijn-Wixley
    archiefinspectie, verwerving, toegankelijk maken, relatiebeheer, AV-collectie, bibliotheek, Historisch-Topografische Atlas Gelderland
 • Bedrijfsvoering, onder leiding van directeur bedrijfsvoering Leo van Wijk;
    financiën, personeel, ICT, huisvesting, facilitair, communicatie

Er werken ongeveer vijftig mensen bij het Gelders Archief. Op het personeel is de CAO van de Gemeente Arnhem van toepassing.

1/1