Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Wie zijn wij?

Wij zijn, samen met andere archieven, het collectieve (mede)geheugen van Nederland. We beheren archieven en historische collecties en stellen die met veel plezier en inzet beschikbaar voor een breed publiek. Niet alleen in de studiezaal, maar juist ook via internet kunnen mensen ons waardevol historisch materiaal inzien en gebruiken. Wij zien onszelf als een hoeksteen van de rechtstaat. Archieven zijn onmisbaar voor het functioneren van de democratie en een transparant werkende overheid. Burgers kunnen in onze archieven bewijzen vinden voor hun rechten en plichten en die van anderen, waaronder de overheid. 
Archieven kunnen een (emotionele) katalysator zijn bij het zoeken naar de eigen identiteit. Wij bemiddelen daarbij. Met de informatie die wij beheren, kunnen anderen de geschiedenis reconstrueren en ervan genieten.

Organisatieschema

Wat maakt ons uniek?

 • Ons historisch materiaal is uniek, de originelen zijn veelal nergens anders te vinden.

 • Onze archieven zijn authentiek. Volgens Van Dale betekent authenticiteit dat het document ‘overeenstemt met het oorspronkelijke’. Namen, handtekeningen, stempels, data, dossierkenmerken: deze metadata waarborgen de authenticiteit. Authenticiteit onderscheidt ons van bibliotheken en historische verenigingen.

 • Onze medewerkers vinden klantgerichtheid zeer belangrijk. Onze betrokkenheid uit zich in het proactief behulpzaam zijn van klanten, actieve webcare en intensief gebruik van social media.

 • Onze archieven zijn afkomstig van en uit de provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Overbetuwe en het Waterschap Vallei en Veluwe.

 • We beheren bijzondere collecties, zoals huis- en familiearchieven, collecties over de Tweede Wereldoorlog en archieven van groene organisaties, Gelderse industrie en ambacht en de Kerncentrale Dodewaard. Sommige collectieonderdelen zijn van internationaal belang, zoals de meer dan 25.000 brieven van de 18e-eeuwse gravin Charlotte-Sophie van Aldenburg Bentinck.

 • We zijn vooruitstrevend: een modern energiezuinig gebouw op een bedrijventerrein, actieve inzet voor de omslag van analoog naar digitaal informatiebeheer, samen met collega-instellingen werken we aan een landelijk e-Depot.

 • Burgers helpen ons bij het toegankelijk maken van populaire bronnen (crowdsourcing).

 • We bestaan meer dan twee eeuwen.

Wat is onze droom?

Een collega stelt: “De buitenwereld kan meer met ons dan dat ze zelf beseft”. Wij willen de wereld dat duidelijk maken.
We willen dat onze digitale dienstverlening van hetzelfde niveau is als onze dienstverlening in de studiezaal en zo veel mogelijk documenten online voor onze bezoekers beschikbaar stellen. Dat bereiken we door in de nabije toekomst over te gaan op scanning on demand (vraaggestuurde digitalisering) en mee te doen aan het e-Depot.
We hopen dat in de toekomst digitale documenten veel eerder dan twintig jaar (de termijn die in de Archiefwet staat) worden overgedragen en toegankelijk worden.
We willen dat veel meer mensen ons kennen en gebruik maken van onze collectie die er voor iedereen is. We willen community’s bouwen voor doelgroepen die geboeid zijn door wat er zich in het (recente) verleden afspeelde.

Begroting en plannen 2019.pdf 

Onze bewijzen

 • Onze bezoekers waarderen onze dienstverlening. Dat blijkt uit een landelijke enquête, waarin onze bezoekers positief zijn over het Gelders Archief.

 • Jaarlijks ontvangen we meer dan 800.000 bezoeken op onze website.

 • We zijn actief op Facebook (>10.500 likes), Twitter (>4.100 volgers), Instagram (>1.300 volgers) en Linkedin (>790 volgers).

 • Onze bezoekers stellen de chatfunctie op prijs, dat blijkt uit een enquête.

 • Meer dan 32, 4 miljoen beschrijvingen, circa 30 kilometer archief, meer dan 16,9 miljoen persoonsnamen, 2.260 archieftoegangen, meer dan 116.000 foto’s, meer dan 11.000 prenten, meer dan 19.000 kaarten en tekeningen, meer dan 12.000 prentbriefkaarten, meer dan 5.500 zegels, 375 bladmuziekstukken en 10 geluidsfragmenten op onze website. 

 • Ons materiaal wordt op tal van manieren gebruikt en verwerkt in onder andere boeken, op websites, in genealogieën.

 • Meer dan 400 vrijwilligers hielpen ons online met het toegankelijk maken van populaire genealogische bronnen.

 • Jaarverslag, balans en resultatenrekening

Wat vinden onze belanghouders?

Adres
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
(parkeerplaats aan de Mercatorweg)
  Telefoon
 Contact

Openingstijden studiezaal

Disclaimer
Privacy statement