Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Onze missie

Wij zijn een ondernemende en vernieuwende informatiebeheerder met een sterk accent op digitale dienstverlening en duurzame toegankelijkheid. We leveren een actieve bijdrage aan het informatiebeheer van onze Gelderse partners en beheren de aan ons toevertrouwde informatie integer en professioneel. Door deze op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen, dragen wij maximaal bij aan een transparante overheid en zijn wij historisch informatiecentrum voor de geschiedenis van Gelderland en de regio Arnhem.

Onze visie

Wij zijn intermediair tussen onze collectie en het publiek (en onze partners). Op deze manier faciliteren we het (historisch) onderzoek. Wij leveren de ruwe data, zodat derden deze kunnen bewerken tot producten als boeken en tentoonstellingen.

Onze doelen 

Transparante overheid
Voor een goede relatie tussen burger en bestuur is transparantie levensvoorwaarde. Toegankelijke en duurzaam opgeslagen informatie draagt daar in het bijzonder aan bij. Nu ook het Gelders Archief steeds recenter gevormde archieven beheert, groeit onze bijdrage aan een transparante overheid. Met toezicht en advisering ondersteunt het Gelders Archief zijn partners bij een goed dynamisch informatiebeheer en denkt en helpt het mee aan een open en transparante overheid.

Beschikbaar stellen van (historische) informatie
Voor het verspreiden van kennis over het verleden van Gelderland is online dienstverlening op hetzelfde niveau als dienstverlening in onze studiezaal noodzakelijk. Een optimale toegankelijkheid van de collectie vraagt om een zo groot mogelijke digitale beschikbaarheid van de collectie. De opname van digitale archiefbescheiden bevordert deze online dienstverlening, evenals het digitaliseren van bescheiden op verzoek. Online aanwezigheid op verschillende platforms en kanalen vergroot de zichtbaarheid van het Gelders Archief en heeft een positieve invloed op hoe burgers, partners en andere belanghebbenden het Gelders Archief beleven.

Onze strategie

Om deze doelen te bereiken staan wij de volgende strategie voor:

Wij zijn aanwezig in de gehele informatiebeheerketen, van creatie tot en met presentatie.

Onze gemeenschappelijke regeling

Het Gelders Archief een samenwerkingsverband van het Rijk, provincie Gelderland, gemeente Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Overbetuwe, Waterschap Vallei en Veluwe, VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden), ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) en MGR SDCG (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland), zoals vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). Het Gelders Archief is ook een expertisecentrum voor informatiebeheer en deskundig partner voor instellingen en overheden in de regio Gelderland.

Het Gelders Archief is één van de elf Regionaal Historische Centra Nederland en een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 09217030.

Ons meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Innovatie, samenwerking en heldere keuzes in onze dienstverlening vormen de toekomstvisie van het Gelders Archief. Sleutelwoorden bij ons strategisch plan 2021-2024 zijn:

  • Bevordering van transparantie
  • Goed informatiebeheer
  • Stimuleren van hergebruik door (linked) open data 
  • Archiveren bij de bron

Strategisch plan 2021-2024

Onze jaarverslagen

1/1

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal