Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Wat doet HRM (Human Resource Management) voor de medewerkers van het Gelders Archief? HR-adviseur Andrieke Ollefers gaat voor het antwoord eens goed zitten. “Ik wil dat het HR-beleid en de uitvoering er van er toe leiden dat medewerkers gemotiveerd zijn en blijven, goed toegerust zijn om hun werk te doen en de mogelijkheden van zichzelf en van de organisatie optimaal benutten”. Als voorbeeld noemt ze het inzetten van Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP’s), waar het Gelders Archief op korte termijn mee wil beginnen.

Zwaartepunt verschuift

“De tijd dat je je hele leven bij één baas werkte, ligt achter ons. Voortdurende bijscholing is belangrijk voor onze eigen organisatie, maar ook voor de medewerkers, voor hier en straks misschien voor elders, bij een andere werkgever”. Het Gelders Archief maakt de laatste jaren een ontwikkeling door, waarbij het zwaartepunt verschuift van analoog naar digitaal informatiebeheer. Zaken als scanning on demand en het e-Depot vragen om andere, nieuwe vaardigheden, merkt Ollefers op. “Continue scholing is noodzakelijk om mee te kunnen in nieuwe ontwikkelingen”.

Meer dan Personeelszaken

HRM bij een archieforganisatie is niet anders dan bij andere organisaties, vindt Ollefers. “Vroeger hield Personeelszaken zich vooral bezig met vragen als: ‘Wordt het salaris op tijd uitbetaald en is de vacaturetekst klaar’. HRM gaat veel verder dan dat. Het kijkt met een strategische blik naar de organisatie en anticipeert en reageert op ontwikkelingen op het gebied van organisatie van arbeid. Deze omslag is volgens mij in het archiefwezen later ingezet dan in andere sectoren”.

Blij maken

Wat vindt Ollefers aantrekkelijk aan het werken bij een archiefdienst? “Het hoeft niet per se een archief te zijn, maar wel een organisatie van deze omvang. Daardoor ken ik de mensen persoonlijk en weet ik waar ik mijn werk voor doe. Als ik zie dat bepaalde ideeën mijn collega’s blij maken, geeft me dat een goed gevoel”.