Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Foto van de deelnemers van de kennissessie

Op maandag 16 oktober vond voor de tweede keer een kennissessie plaats, waaraan archiefinspecteurs en adviseurs van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN), Regionaal Archief Rivierenland (RAR Tiel) en Gelders Archief deelnamen. Tijdens deze bijeenkomst stonden een aantal actuele thema’s en vraagstukken over informatiebeheer op de agenda.

Twee specialisten van het RAR en het Gelders Archief lichten het onderwerp ‘scannen op verzoek’ toe. Bij scannen op verzoek kunnen bezoekers via de website vragen om scans te laten maken van archiefstukken. De archivarissen van het RAR en Gelders Archief vertelden hoe deze service bij hun eigen organisatie werkt. Verschillende uitdagingen kwamen ter sprake, zoals de kosten, de benodigde tijd en middelen en de gebruikersrechten, zoals openbaarheid en de bescherming van persoonsgegevens. Andere onderwerpen die passeerden waren het beoordelen van vernietigingslijsten met digitale informatie en het toekennen van bewaartermijnen in een VTH-systeem (Vergunningen, toezicht en handhaving).

Foto van de deelnemers aan de kennissessie

Het is duidelijk dat elke archiefdienst zijn eigen invalshoeken en perspectieven heeft, maar er zijn ook veel overeenkomsten. De bijeenkomst leidde tot een nuttige kennisuitwisseling over en weer. De eerste kennissessie vond in maart 2023 plaats in het Regionaal Archief Nijmegen, de tweede in het Gelders Archief. Een volgende kennissessie staat alweer in de planning voor over een halfjaar, dan is het de beurt aan het RAR.

 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal