Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Oorkonde waarin Keizer Karel V Johan van Zallant, drost van Wageningen, beloont vanwege zijn grote verdiensten, 1546. Voorzijde.

Testamenten. Belenings- en verkoopakten. Benoemingen. Documenten met huwelijkse voorwaarden. Miniarchieven bevatten vaak kleine juweeltjes voor onderzoekers die er speciaal naar zoeken. Die ene benoeming tot lid van het hoge gericht van Zuilichem. Of die schenking van de heer van Doddendaal, Johan van Sallandt en anderen in 1553 van een huis aan de kerkmeesters van Ewijk.
Een flink deel van onze collectie bestaat uit kleine archieven. Dat zijn veelal archiefjes die slechts uit enkele documenten bestaan of een omvang hebben van nauwelijks meer dan een halve meter. Kort geleden kwamen de toegangen op enkele kleine huis- en familiearchiefjes gereed, waar van de oudste documenten teruggaan tot in de 16e eeuw.
Een kleine selectie:

oorkonde waarin keizer Karel V Johan van Zallant, drost van Wageningen, beloont vanwege zijn grote verdiensten, 1546. Achterkant.

Hof te Oy (bij Echteld) 1567-1772
Akten van belening door de Gelderse Leenkamer met huis en hofstad/hof te Oy.

Havezate De Rees (tussen Leuvenheim en Brummen) 1630-1918
Vooral over het beheer en het goederenbezit van de havezate.Familie Van Hoeclum 1588-1792
De familie telde onder meer schouten van Doornspijk en Elburg onder haar leden.

Familie Lenshoek 1619-1816
Leden van de familie waren onder andere heer van de heerlijkheden Kerkwijk en Delwijnen.

Familie Van Sallandt 1545-1733
Keizer Karel V beloonde in 1546 Johan van Sallandt, drost van Wageningen, vanwege zijn grote verdiensten.

Deze archieven vallen grotendeels onder onze gratis service van scannen op verzoek. Kijk voor meer informatie op onze website    

Afbeeldingen:
Oorkonde waarin keizer Karel V Johan van Zallant, drost van Wageningen, bellont vanwege zijn grote verdiensten, 1546. Voor- en achterzijde.
Bron: Gelders Archief 0482-2, https://permalink.geldersarchief.nl/51D1C9D421264F97AFF750E20DA34E0E.