Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Omslag boek Landscapes GelderlandHet barst in groen Gelderland van de kastelen, buitenhuizen en landgoederen. Het waardevolle Gelderse landgoederenlandschap loopt gevaar. Het Engelstalige boek 'Resilient Estate Landscapes Gelderland' schetst onder meer de historische ontwikkeling en de context van het landgoederenlandschap van Gelderland, benoemt de bedreigingen en komt met een stappenplan voor de bescherming en ontwikkeling van toekomstbestendige landgoederenlandschappen.  

Het landgoederenlandschap van Gelderland kent verschillende bedreigingen. Om er een paar te noemen: klimaatverandering, verstedelijking, de combinatie van wateroverlast en droogte, ruimtelijke versnippering en toename van de massarecreatie. Drie voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe landgoederen zich wapenen tegen de bedreigingen: de Veluwezoom met erfgoedtoerisme, Baakse Beek met aanpassing aan het veranderend klimaat en Twello met het tegengaan van ruimtelijke versnippering. 

De auteurs gebruikten verschillende kaarten en plattegronden uit de collectie van het Gelders Archief. Voorbeelden: een 19e-eeuwse kaart van de gronden rondom Huis Ruurlo, een 17e-eeuwse kaart van het Wierserbroek, een laat-18e-eeuwse plattegrond van de heuvels van het landgoed Biljoen-Beekhuizen en een kaart van de Heerlijkheid Rosendael uit 1724.

Het boek is het product van de samenwerking van de TU Delft, Provincie Gelderland en het Gelders Genootschap.

Steffen Nijhuis. Elyze Storms - Smeets en Paul Thissen. Resilient Estates Landscapes Gelderland. Past. Present. Future. Jap Sam Books, 2023