Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

AVA Net Symposium juni 2022AVAG-medewerker en Gelders Archief-collega Carola van Dijk verzorgde tijdens het jaarlijkse AVA_net-symposium een korte presentatie in het panel over regionale samenwerking. Dit symposium vond eind juni 2022 plaats in Beeld en Geluid in Hilversum. AVA_net is een landelijke netwerkorganisatie voor professionals in de audiovisuele-erfgoedsector (AV-sector), die zich inzet voor kennisdeling en samenwerking. Het thema van het symposium dit jaar was ‘AV-erfgoed als bron in de nieuwe werkelijkheid’. 

Tijdens het symposium was er aandacht voor de rol van erfgoedinstellingen met bewegend beeld in een steeds sterker genetwerkt medialandschap en in een maatschappij die steeds inclusiever wil zijn. Ook dachten de deelnemers na over hoe creatieve professionals bewegend beeld en geluid kunnen gebruiken in nieuwe producties en welke taken en verantwoordelijkheden AV-beherende erfgoedinstellingen daarbij hebben.

Carola van Dijk sprak in het kader van regionale samenwerking over de collectie Gelderse dorpsfilms van J.W.L. Adolfs. Het Gelders Archief werkt samen met Omroep Gelderland om die films op te sporen, te digitaliseren en te verwerken in het TV-programma ‘Ons Dorp’. Dankzij de inzet van Omroep Gelderland duiken steeds meer dorpsfilms op, die het Gelders Archief vervolgens opneemt in de collectie en digitaliseert. Door die digitalisering is het materiaal weer makkelijk te hergebruiken door de omroep.

Het was een inspirerende dag, die weer eens duidelijk maakte hoe waardevol audiovisueel erfgoed is voor het vertellen van verhalen over onze gezamenlijke geschiedenis.

De presentaties en keynotes zijn terug te kijken op de webpagina van AVA_net.

Foto: Panel over regionale samenwerking tijdens het AVA_net-symposium. Tweede van links Carola van Dijk. Foto: Jorrit Lousberg.