Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Document uit het archief van de hypotheekbewaarder te TielHet archief van de hypotheekbewaarder te Tiel is gedigitaliseerd en staat sinds kort online.

Hypotheekbewaarders, die functioneerden van 1811 tot 1838, hielden openbare registers bij. Openbare registers zoals de inschrijving van hypotheken en de registratie van wijzigingen van rechten (zoals eigendom, erfpacht en opstal) op onroerende goederen.

Code Civil

Nadat Napoleon Nederland in 1810 bij Frankrijk inlijfde, voerde de Franse overheid het jaar daarop de Code Civil, het Franse Burgerlijk Wetboek, in ons land in. Hierdoor verscheen de hypotheekbewaarder ‘op het toneel’. Hypotheekbewaarders functioneerden tot 1838, toen het Burgerlijk Wetboek ging gelden. In 1832 voerde de rijksoverheid de kadastrale boekhouding in, waarbij percelen grond of onroerende objecten een kadastraal nummer kregen. In 1838 bracht de overheid de hypothecaire en kadastrale boekhouding onder in één dienst, het kadaster. De zelfstandige kantoren van de hypotheekbewaarders hielden op te bestaan. Onderzoekers moeten zich realiseren dat de aanduiding van percelen voor 1832 nogal gebrekkig was, omdat de kadastrale boekhouding toen nog niet bestond.

Voor wie interessant?

Wat vindt u zoals in de documenten van de hypotheekbewaarder?

  • de naam, woonplaats en het beroep van de schuldenaar, schuldeiser, koper of verkoper
  • de omschrijving en de waarde van het onroerend goed
  • de zakelijke rechten die op het onroerend goed rusten
  • de hoogte van de schuld

Het archief is interessant voor onder meer wat dieper gravende genealogen en geïnteresseerden die meer willen weten van de geschiedenis van een perceel grond of een onroerend object.

Het archief van de hypotheekbewaarder te Tiel is gedigitaliseerd in het kader van het project Digitale Taken Rijksarchieven (DTR).

Bekijk het archief: 0251 Kadaster, Hypotheekbewaarder te Tiel

Voor meer historische informatie over hypotheekbewaarders kunt terecht in:
de publicatie van F. Keverling Buisman & E. Muller. Kadaster-Gids. Gids voor de raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. Den Haag, 1979.

Afbeelding:
Eerste beschreven pagina uit het "Register van formaliteit. Overschrijving der acten van overgang van eigendommen van onroerende goederen", 1811. Bron: Gelders Archief, 0251-1-0004.