Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

 Handtekening van Willem van Oranje, 1572

“Mijnheer mijn neef”. Zo luidt de aanhef van de laatste brief van Willem van Oranje die is opgenomen in het boek ‘Willem van Oranje in brieven’. Het is een brief aan de geuzenleider en heer van Lumey, Willem van der Marck. Hij adviseerde Lumey niet naar het belegerde Haarlem te gaan. Het was winter en de weg naar Haarlem niet zonder gevaar. Tussen Willem van Oranje en Lumey bestond enige rivaliteit.   

Omslag van het boek Willem van Oranje in brievenVeertig brieven van en gericht aan Willem van Oranje uit 1572 zijn in het boek opgenomen. Iedere brief krijgt een uitgebreide inleiding, waarin de inhoud en context van de brief staan uitgelegd. 1572 was een jaar van doorbraak, een keerpunt. Tot dan toe mislukten militaire pogingen van Willem de Zwijger om het bewind van de IJzeren Hertog Alva te breken en de Spanjaarden te verdrijven. Op 1 april 1572 namen de watergeuzen Den Briel in. Een eerste succes, ook voor Willem van Oranje. Er volgde nog veel strijd, vele teleurstellingen, successen en kansen.

Willem van Oranje was een brievenschrijver. Hij was er voor zijn zaak tegen de Spanjaarden van afhankelijk. De prins bezat een groot sociaal netwerk, dat hij aanboorde om de strijd tegen de Spanjaarden te voeren. Hij adviseerde, gaf bevelen, vroeg om raad en financiële hulp. Fondsenwerving avant la lettre. De meeste brieven gaan over de oorlog. Ze zijn in chronologische volgorde in het boek opgenomen.

Het boek ‘Willem van Oranje in brieven’ komt voort uit het project Geboorte van Nederland en het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten (SW 1572).

Ruim dertig specialisten werkten mee aan het boek. De samenstellers van het boek maakten gebruik van de collectie van het Gelders Archief. Was getekend “Guillaume de Nassau”.

Marianne Eekhout c.s. (red.). Willem van Oranje in brieven. De Opstand in 1572. Waanders Uitgeverij, Zwolle, 2022.

Afbeelding boven:
Handtekening van Willem van Oranje, afkomstig uit een brief waarbij Willem van Oranje aan Bernard van Merode opdraagt Venlo en het Overkwartier te veroveren in 1572. De brief bevindt zich in het Huisarchief Waardenburg en Neerijnen. Bron: Gelders Archief 0439-722-0001.