Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Handtekening van Nicasius de Sille, 1570.De leden van het geslacht De Sille bekleedden vanaf de 16e eeuw hoge ambten in Nederland, Brabant, Gelderland en zelfs in Amerika. Dat kan de nieuwsgierigheid van onderzoekers wekken voor de papieren nalatenschap van de familie De Sille. Een enkeling van de familie schopte het tot in Wikipedia.
Het archief is sinds kort toegankelijk. De archieftoegang staat op onze website en valt onder onze service van gratis scannen-op-verzoek. 

Burgemeester, ambassadeur, scheepscommandant van de VOC en meer

Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Nicaise de Sille en Jenevieve de Romaignan uit 1570Burgemeester van Arnhem, raadspensionaris van Amsterdam, secretaris van de Raad van State en de Staten-Generaal, fiscaal (openbaar aanklager) van de Generaliteit en van de Hoge Krijgsraad, kapitein in dienst van de Staten-Generaal, griffier van de Hoge Krijgsraad, ontvanger van convooien en licenten (in- en uitvoerrechten) in Waalwijk, luitenant ter zee bij het college ter Admiraliteit op de Maas, commandant op VOC-schepen, equipagemeester op Ceylon, schepen van ’s-Hertogenbosch en nog veel meer. Dit is slechts een selectieve greep van beroepen van leden van de familie De Sille in de 16e tot en met de 19e eeuw.


De eerste De Sille die voorkomt in het familiearchief is doctor in de rechten Nicasius de Sille (1543-1600), die verschillende voorname functies vervulde in de Lage Landen. Hij bracht het zelfs tot buitengewoon ambassadeur in Engeland, Denemarken, Frankrijk en Duitsland. Nicasius de Sille kwam uit de Zuidelijke Nederlanden (België). Zo was hij onder meer raadspensionaris van Namen. Zijn vader was advocaat van de Hoge Raad in Mechelen en zijn grootvader page van Filips de Goede.

Een reisjournaal uit 1660

Een extra vermelding krijgt een latere Nicasius de Sille (de Jongere, 1610-1676), kleinzoon van Nicasius de Sille (de Oudere, 1543-1600). Hij was advocaat-fiscaal (openbaar aanklager) op Nieuw Nederland, een Nederlandse kolonie aan de oostkust van de huidige VS, waar New York uit ontstond. Deze Nicasius de Sille diende daar als eerste raad van Peter Stuyvesant (1611/12-1672), die directeur-generaal van Nieuw Nederland was, maar later meer bekendheid kreeg door het sigarettenmerk. Van Nicasius de Sille is een reisjournaal bewaard gebleven van een zeilreis van Nieuw Amsterdam naar Curaçao in 1660. Een bijzonder document, waarin ook een Latijns-Nederlands woordenlijst is opgenomen. Vier jaar later veroverden de Engelsen Nieuw Nederland. Uiteindelijk stond Nederland de kolonie af aan Engeland. De Historical Society of the New York Courts publiceerde een biografietje van Nicasius de Sille.

Vooral stukken van persoonlijke aardPagina uit het reisjournaal van een reis van Nieuw Amsterdam naar Curaçao in 1660, geschreven door Nicasius de Sille.

Marjolein Jacobs-Driessen die het familiearchief toegankelijk maakte, schrijft dat het archief voor een groot deel bestaat uit stukken van persoonlijke aard. Denk daarbij onder andere aan benoemingsakten, documenten over naturalisatie, schuldbekentenissen, nalatenschappen, rekeningen en genealogische stukken. Aardig is bijvoorbeeld een document waarin Gelderland Laurents de Sille (1572-1637) in 1621 tot gecommitteerde benoemd om de Staten-Generaal te helpen met de oprichting van de West-Indische Compagnie. 
Het familiearchief De Sille kan mogelijk van belang zijn voor onderzoek naar de koloniale en slavernijgeschiedenis van Nederland.

Bekijk de archieftoegang van de familie De Sille.

U kunt gratis scans laten maken van documenten in het familiearchief De Sille. Meer informatie over scannen-op-verzoek vindt u hier.

Afbeeldingen
Boven: handtekening van Nicasius de Sille, 1570. Gelders Archief 0554 - 6.
Midden: Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Nicaise de Sille en Jenevieve de Romaignan uit 1570. Gelders Archief 0554 - 6.
Onder: Pagina uit het reisjournaal van een reis van Nieuw Amsterdam naar Curaçao in 1660, geschreven door Nicasius de Sille. Gelders Archief 0554 - 9.