Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Namen en wapens van de kanseliers van het Hof van Gelre, 18e eeuw.

In 2021 ontvingen we bijna een miljoen websitebezoeken. Waar waren onze bezoekers in geïnteresseerd? Onderstaande hitlijst geeft aan welke archieftoegangen afgelopen jaar op onze website het populairst waren.

1. Hof van Gelre en Zutphen

2. Topografisch-historische Atlas Gelderland

3. Gelderse Rekenkamer

4. Bevolkingsregister Gemeente Renkum (reconstructie)

5. Kaartenverzameling Rijksarchief in Gelderland

6. Fotocollectie Tweede Wereldoorlog

7. Heren en graven van Culemborg

8. Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen

9. Documentatie Renkum 2

10. Kranten Gemeente Arnhem

11. Documentatiecollectie Tweede Wereldoorlog

12. Secretarie Gemeente Valburg 1932-2001

13. Notariële Archieven 1811-1925

14. Fotoalbums

15. Gedeputeerde Staten

Kort door de bocht kun je zeggen dat beeldmateriaal, genealogische bronnen en bronnen voor streekhistorisch onderzoek tot de favorieten van ons publiek horen. Zeker als je daarbij bedenkt dat de nadere toegangen van de Burgerlijke Stand (BS) en Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) niet meetelden. Wanneer deze nadere toegangen van de BS en DTB wel waren inbegrepen, zouden ze waarschijnlijk de lijst hebben aangevoerd.

Voor de cijferminnaars: de archieftoegang van het Hof van Gelre en Zutphen, de lijstaanvoerder, is 56.800 keer bekeken en nummer 15, de archieftoegang van Gedeputeerde Staten, 20.500 keer.

De lijstaanvoerder: wat is het Hof van Gelre en Zutphen?

Het Hof van Gelre en Zutphen was een rechtbank en bestuursorganisatie in het gewest Gelderland van 1544 tot 1811. In 1543 hield het hertogdom Gelre op te bestaan en kwam het onder het bewind van de Habsburgse keizer Karel V, die onder meer regeerde over Spanje en de Lage Landen. Mensen die waren veroordeeld door een lagere rechtbank in Gelderland, konden bij het Hof in beroep gaan. Bovendien was het Hof in een aantal gevallen een rechtbank in eerste aanleg (rechtbank die als eerste oordeelt over een zaak). Daarnaast functioneerde het Hof (tot 1795) als dagelijks bestuur van het gewest. Wat opvalt is dat bestuur en rechtspraak nauwelijks gescheiden waren. De Fransen hieven in 1811, toen Nederland een onderdeel van het Franse keizerrijk was, het Hof op.
Dus: in het archief van Hof bevindt zich voor elk wat wils: heksenprocessen, eigendomskwesties, bestuurszaken enzovoorts. Dat speelt natuurlijk wel een beetje mee in het vergaren van de toppositie.

Afbeelding: namen en wapens van de kanseliers van het Hof van Gelre en Zutphen, 18e eeuw. Bron: Gelders Archief 1551-4106, Wilhelmus ten Haegh, Public Domain Mark 1.0 licentie, https://bit.ly/3A3A0dI.