Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Portretfoto van Jan Huges, secretaris van de Kamer van Koophandel van Arnhem en omgeving  Met het gereedkomen van de archieftoegang van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Arnhem en Omstreken (1922-1942) komt veel economisch-historische informatie beschikbaar over het interbellum, de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De Kamers van Koophandel en Fabrieken bemoeiden zich met van alles, maar ze vonden toen niet altijd een luisterend oor bij andere overheden.

Werkverschaffing en kanalen

Wat deden de Kamers van Koophandel zoal in deze periode? Ze voerden onder andere de Wet op het Handelsregister (registratie van het bedrijfsleven) uit, evenals de Vestigingswet Kleinbedrijf (eisen stellen aan personen die een eigen bedrijf wilden starten) en de Winkelsluitingswet. Een belangrijke taak was het bevorderen van en opkomen voor de belangen van handel en nijverheid. De Kamers van Koophandel gaven gevraagd en ongevraagd adviezen aan ministers, het parlement, het provinciebestuur en gemeenten.

Wat treffen we onder meer aan in het beleidsarchief van de Kamer van Koophandel voor Arnhem en Omstreken? Een willekeurige selectie:
- Bemoeienis met de werkverschaffing in de jaren '30.
- De economische toestand en oorlogsschade in het begin van de bezetting.
- Handel met Duitsland in de jaren '30.
- Plannen om vaste bruggen aan te leggen over de Rijn bij Arnhem en de IJssel bij Doesburg.
- Plannen voor het graven van het Twente-Rijnkanaal en het Valleikanaal.

Automatiek

Maar ook onderwerpen als het opschorten van kermissen, klachten van winkeliers over het feit dat hun klanten bij het betalen de speciale munten van een Arnhemse automatiek verwarden met de pasmunt, de oprichting en het beheer van de vakschool voor winkelpersoneel in Arnhem en controles op het in strijd zijn met de wet van advertenties voor uitverkopen en opruimingen.
Opmerkelijk is de aanwezigheid van een archiefje van de Vereniging tot bevordering van de bevaarbaarheid van Rijn en Lek. De bekende waterbouwkundige en minister van waterstaat Cornelis Lely, bedenker van het plan voor afsluiting van de Zuiderzee, adviseerde deze vereniging.  

Onder het werkgebied van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Arnhem en Omstreken vielen onder andere delen van de Achterhoek, de Liemers, Veluwezoom en Overbetuwe. 

Inventarisator van het archief van de Kamer van Koophandel, Jan Harder, meldt dat de dossiers van de Kamer meestal niet volledig zijn. In de jaarverslagen en in de bijlagen bij de notulen van de algemene vergaderingen (interne en uitgaande stukken) zijn vaak wel aanvullende gegevens te vinden. 

Bekijk de archieftoegang van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Arnhem en Omstreken (1922-1942).

Afbeelding: Jan Huges, secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Arnhem en Omstreken van 1922 tot 1942. Bron: Gelders Archief 1583 - 12083, Fotobureau A.J. Gazendam,  Public Domain Mark 1.0 licentie, https://bit.ly/3EWVdXU.