Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Voorkaft van het boek van Johan Oosterman

Een handschrift uit de middeleeuwen, geschreven in de volkstaal van de Nederrijn in de 15e eeuw. Het gaat over de geschiedenis van Gelre en omliggende regio's en bevat 28 pentekeningen. Het was ooit eigendom van de bewoners van kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg. In 2017 kreeg de Stichting Huis Bergh het weer in handen. Waarom is dit handschrift geschreven? Waarop heeft de samensteller zich gebaseerd? Welke nieuwe zaken onthult het handschrift? Op deze en andere vragen gaat hoogleraar Johan Oosterman van de Radboud Universiteit in in zijn pas verschenen boek Het Berghse kroniekenhandschrift.

Dit boek komt uit bij de tentoonstelling in kasteel Huis Bergh 'Krachten van kronieken. Het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis'. Deze tentoonstelling loopt van 21 augustus tot en met 14 november.

Oosterman gebruikte voor zijn boekje enkele afbeeldingen uit het Oud Archief Arnhem en de Topografisch-historische Atlas Gelderland, beide in beheer bij het Gelders Archief. 

Johan Oosterman, Het Berghse kroniekenhandschrift. Begin van de Gelderse geschiedbeschrijving. Stichting Huis Bergh, 's-Heerenberg, 2021. ISBN 9789087049560 Dit is een publieksuitgave. Er verscheen ook nog een wetenschappelijke uitgave.