Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Onderdeel van een gedrukt programma van St. Caecilia uit 1906.Een eerbiedwaardige en oude muziekvereniging die eeuwenlang bestond in Arnhem. In 1941 schreven dagbladen dat St. Caecilia een van de oudste muziekgenootschappen in ons land was. Het archief van dit genootschap valt sinds kort onder onze gratis scannen-op-verzoek-service.

Eerst enkele opvallende feiten

Opgericht in 1591. Bestond uit liefhebbers van muziek, geen beroepsmuzikanten. In de 17e eeuw waren twee vrouwen praetrice (hadden de leiding bij de wekelijkse repetities en deden de boekhouding). De naam St. Caecilia duikt pas na 1740 op. De Fransen plunderden het archief en de bibliotheek. De laatste brief in het archief dateert van 1972. H.Chr. van Bemmel schreef in Arnhem in de twintigste eeuw dat Concert Caecilia bleef “tot in de twintigste eeuw”.

Muziekleven

Wie in de 17e eeuw lid wilde zijn van het Muziekcollege (zo heette St. Caecilia in pakweg de eerste eeuw van haar bestaan) moest kunnen zingen of een muziekinstrument bespelen. Aanvankelijk speelden de leden met elkaar thuis, vanaf 1663 in de eetzaal van het St. Catharina Gasthuis. Vanaf het midden van de 18e eeuw traden ook solisten op. In de 18e en 19e eeuw bloeide de muziekvereniging sterk. Vaak speelden bekende solisten en orkesten voor St. Caecilia in het Gebouw van de Planten- en Vogeltuin. Zo valt te lezen in de Arnhemse Courant dat introductiekaartjes voor dames twee gulden en voor vreemdelingen drie gulden kostten om in 1883 een concertuitvoering van een werk van Richard Wagner bij te wonen. In de inleiding van de archieftoegang vind je terug, dat tot 1890 de leden zelf musiceerden. Dat stopte echter. Daarna speelde onder meer vaak het Concertgebouworkest (onder andere in Musis Sacrum) en later nog de Arnhemse Kamermuziekvereniging voor de vereniging Sint Caecilia.

Wat zit er in het archief? 

Onderdeel van een gedrukt programma van St. Caecilia uit 1897.

Onderdeel van een gedrukt programma van St. Caecilia uit 1876.

Een archief is vaak spannend. Wat zou er in zitten? Wie door de archieftoegang van St. Caecilia loopt treft in de eerste plaats het gebruikelijke aan, dat iedere vereniging wel in haar archieven heeft: notulen, brievenboeken, financiële stukken, jaarverslagen, correspondentie, statuten, ledenlijsten. Typisch voor het archief van een muziekvereniging zijn de muziekprogramma’s, portretten van musici die optraden en albums met handtekeningen van buitenlandse solisten.
Het programma van bijvoorbeeld maandag 6 maart 1876 is bewaard gebleven. Francisca Stoetz, hofzangeres van koning Willem III, en cellist Anton Bouman deden een uitvoering van onder meer het lied Mädchens Wunsch van Frédéric Chopin en de ouverture van de opera Vampyr van Heinrich Marschner. Eenentwintig jaar later bezocht een beroemde gast St. Caecilia: de Noorse componist Edvard Grieg. Hij speelde piano, zijn vrouw Nina zong, zijn vriend Julius Röntgen speelde piano en Joseph Cramer viool tijdens een soireé (avonduitvoering) voor kamermuziek, een Grieg-avond. Het was 8 maart 1897. Zij speelden onder andere liederen, solostukken voor piano en sonates voor piano en viool.
Helaas ging het oudste deel van het archief verloren, waardoor we minder weten over de eerste periode van de muziekvereniging.  

Wie belangstelling heeft kan sinds kort gratis scans aanvragen van documenten uit het archief van Muziekcollege St. Caecilia. Hoe dat precies in zijn werk gaat, lees je hier

Ga naar de archieftoegang van Muziekcollege St. Caecilia.

Afbeeldingen:
Onderdelen van gedrukte programma’s van St. Caecilia uit 1876, 1897 en 1906. Alle afkomstig uit inventarisnummer 2052-74