Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

In de eerste helft van dit jaar verschenen enkele kloeke boeken waarin de auteurs informatie en/of beeldmateriaal verwerkten uit onze collecties. Die gaan over de IJssel, het Stedelijk Gymnasium Arnhem en de Sint Nicolai Broederschap in Arnhem. Drie verschillende onderwerpen.

Omslag van het boek Atlas van de IJsselDe IJssel heeft een groots verleden. Het was ooit een veelbelovende internationale handelsroute met welvarende stadjes en steden. De rivier kronkelde dat het een lieve lust was en zorgde regelmatig voor problemen voor de omwonenden. Boeren, handelaren, hertogen en anderen profiteerden van de rivier. Tjirk van der Ziel en Albert Corporaal publiceerden een boek over het roemrijke verleden van de IJssel. Ze strooiden ruimhartig met fraaie kaarten en afbeeldingen, waarvan verschillende afkomstig zijn uit onze collecties. Over het Gelders Archief schreven de auteurs: "Dit archief is al ver gevorderd met het digitaliseren van beeldmateriaal. Daar hebben wij de vruchten van mogen plukken".

Omslag van het boek over het Stedelijk Gymnasium in Arnhem

Niek Nelissen was bijna veertig jaar leraar aan het Stedelijk Gymnasium in Arnhem. Hij publiceerde een stevige omvangrijke monografie over deze Arnhemse middelbare school. De oud-leraar schreef: "De vele meters archiefmateriaal uit de opgestapelde dozen...Ik heb dit geschift en geordend voor een afdracht aan het Gelders Archief, die daar geïntegreerd zal worden in het schoolarchief". Meer dan zeshonderd bladzijden over twee eeuwen gymnasium was het eindresultaat van vele jaren werk van Niek Nelissen.

Omslag van het boek over de Sint Nicolai Broederschap

Het eerbiedwaardige Sint Nicolai Broederschap in Arnhem bestaat al meer dan 650 jaar. Opgericht om arme stadsgenoten te hulp te schieten. Talloze bestanden raadpleegde auteur Valentijn Paqay, voordat hij zijn gedegen monografie over de broederschap aan het daglicht toevertrouwde, onder meer in het Gelders Archief . Hij schrijft onder meer: "Ook nadat de overheid in de twintigste eeuw de taak van de particuliere armenzorg overnam, is het werk van de Sint Nicolai Broederschap op sociaal-maatschappelijk terrein nodig gebleven".

        

Tjirk van der Ziel & Albert Corporaal. Atlas van de IJssel. WBooks, 2021.
Niek Nelissen. Het Stedelijk Gymnasium te Arnhem, 1816-2016. 'Een Gijmnasium hier ter stede is alleszins gewenscht'. WalburgPers, 2021.  
Valentijn Paqay. De Sint Nicolai Broederschap in Arnhem. Uitgeverij Verloren, 2021.

De nummers op de omslagen van de boeken verwijzen naar de vindplaats in onze bibliotheek.