Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

1963 639 0001Sinds kort staan ruim 1500 kaarten, tekeningen en plattegronden uit de archieven van het Waterschap Vallei en Veluwe en zijn voorlopers op onze website. Specifiek gaat het om onder meer technische tekeningen van gebouwen en kunstwerken, waterstaatskaarten, organisatiewapens, overzichtkaarten et cetera uit de archieven van het in 2013 opgeheven Waterschap Vallei en Eem en voorlopers. De oudste gedigitaliseerde kaarten en tekeningen dateren uit de 17e eeuw.

Het betreft een fraaie gevarieerde verzameling, zoals blijkt uit de voorbeelden die hier te zien zijn. De scans van de kaarten en tekeningen waren tot voor kort te zien op de website van Archief Eemland. De archieven van het Waterschap Vallei en Veluwe zijn sinds 1 januari 2015 ondergebracht bij het Gelders Archief.

Hoe de kaarten en tekeningen te raadplegen?

De scans van de kaarten en tekeningen bevinden zich verspreid over een aantal archieven: de toegangnummers 1913-1976. U kunt bijvoorbeeld de naam van het waterschap (of toegangsnummer) en de termen 'kaarten of 'tekeningen' invullen in de zoekfunctie. Bekijk eens het voorbeeld van Hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk (toegangnummer 1913).


Tekening: Bouwtekeningen behorende bij het bestek voor een te bouwen windwatermolen bij de uitmonding van de Kromme Eem in de Bisschop Davidsgrift bij de Zijdvang en Haarwal onder Wageningen, [vermoedelijk ca. 1770], Gelders Archief 1963-639-0001.