Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Restaurator Klaas Roorda vult op de foto (linksboven) 17e- en 18e-eeuwse stukken aan uit het archief van de Rentei Lymers. Hij doet dat op dit moment in het kader van de restauratie van de top 35 van meest aangevraagde stukken die vanwege beschadigingen of hun slechte staat niet uitleenbaar zijn.

Oorlogsschade

Verschillende documenten uit het archief van de Rentei Lymers liepen oorlogsschade op. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de scherfschade op de foto (rechtsboven): scheuren en kreukels. Ook trof hij vochtschade in het archief aan. Roorda vlakt het verwrongen papier, reinigt het, repareert scheuren en vult ontbrekingen aan met Japans papier.

De stukken van de Rentei Lymers zijn in Nederland terecht gekomen tijdens de overgang van de Kleefse Enclaves naar het Koninkrijk der Nederlanden door de uitvoering van het Grenstractaat van 7 october 1816 met Pruisen. Roorda restaureert op de foto's een 'tyns ende hoevenprotocoll' uit de 17e en 18e eeuw. Dat is een document waarin de procedure stond beschreven hoe het innen van belastingen en verwerven van andere inkomsten en opbrengsten verliep. De rentmeester van het rentmeestersgoed had mogelijk zowel beherende als gerechtelijke bevoegdheden.

1/3
2/3
3/3