Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

 

Aantal chats per maand

In maart moesten we de deuren van de studiezaal sluiten in verband met de coronacrisis. Inmiddels is bezoek op afspraak en onder voorwaarden weer mogelijk. Digitaal bleven we echter ruimschoots beschikbaar voor ons publiek. Wat gebeurde er toen?

In andere jaren maakten we tussen pakweg april en de zomermaanden een digitale dip op onze website mee. Die bleef dit jaar uit. Sterker zelfs, het aantal webbezoeken liep fors omhoog. Zo ontvingen we in mei 2020 ruim 100.000 bezoeken op onze website, terwijl dat aantal in 2018 en 2019 ruim onder de 70.000 lag. Ook de cijfers van het aantal chatgesprekken en verzoeken om inlichtingen via de e-mail namen flink toe. In juli 2020 voerden we meer dan 150 chatgesprekken, een jaar eerder nog geen 80. In juni 2020 ontvingen we meer dan 500 e-mails met verzoeken om inlichtingen, in juni 2019 nog geen 300. Ook het aantal aanvragen voor scanning on demand ging na maart stevig omhoog.

We vermoeden dat de tijdelijke sluiting van onze studiezaal door de coronacrisis de digitale cijfers heeft opgestuwd. Mensen zijn vaker thuis. Bovendien speelden vermoedelijk het gereed komen van de toegang op het hertogelijk archief (ook voor scanning on demand) en het beschikbaar komen van meer dan 200 particuliere archieven voor scanning on demand een positieve rol.

Wat betekent dit voor de langere termijn?

Algemeen directeur Fred van Kan zei onlangs tijdens het archiefsymposium (uiteraard op beeldscherm) Vertel Erfgoed van de Groninger Archieven dat er een stevige verschuiving doorzet van het bezoek van fysiek naar virtueel. Die sluit aan bij een al jaren geleden ingezet e-beleid. “Die verschuiving was al in 2013 beoogd, maar zet nu definitief door, zij het dat de reden voor deze versnelling, corona, geen positieve is”. Van Kan ziet de digitale dienstverlening alleen maar verder toenemen. Over de fysieke raadpleging zegt hij: “Momenteel kunnen bezoekers alleen op afspraak bij ons terecht en alleen als een bron niet online beschikbaar is. Ik sluit niet uit, dat we ook na covid het principe van de afspraak blijven hanteren”.