Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Foto van schenkingWe hebben vorige week zestig oude pc's via de Arnhemse Uitdaging aan de Stichting Leergeld geschonken. Ook gingen er twee oude computers naar de Diaconie Arnhem.

De Arnhemse Uitdaging is een bedrijvennetwerk waarin lokale maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven samenwerken. Stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven kunnen via de Arnhemse Uitdaging een beroep doen op de vrijwillige inzet van lokale bedrijven die kennis, materialen, faciliteiten of menskracht beschikbaar willen stellen. 

Foto van oude computers voor schenking

De Stichting Leergeld schrijft op haar website dat haar primaire doelstelling is, rechtstreekse hulp geven aan individuele kinderen, zodat deze kinderen mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten: "'Mee kunnen doen’ draagt bij aan de ontwikkeling van het kind, geeft een gevoel van eigenwaarde en kan mogelijke sociale uitsluiting voorkomen." De Diaconie Arnhem zet zich onder andere in voor kwetsbare mensen.