Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Foto van molen van Nederhemert, 2009De provincie Gelderland heeft kort geleden ruim 12.000 digitale foto’s overgedragen aan het Gelders Archief. Het betreft foto’s gemaakt tussen 2001 en 2015 in het kader van het provinciale erfgoedbeleid. Het is de eerste keer dat de provincie Gelderland een omvangrijk bestand dat digitaal is ontstaan, overbrengt naar het Gelders Archief en dat vrijwel meteen online komt.

Het gaat om foto’s van monumenten (boerderijen, molens, kastelen, landhuizen et cetera), archeologische vindplaatsen, historische landschappen (stuwwallen, coulissenlandschappen et cetera) en restauraties en herstel daarvan in Gelderland. De foto’s zijn afkomstig van medewerkers van de provincie Gelderland of beschikbaar gesteld door eigenaren van erfgoedpanden aan de provincie.Winterfoto van kasteel Rosendael, 2007

De foto’s zijn gemaakt tijdens het uitvoeren van het provinciale erfgoedbeleid. Het gaat daarbij om advisering over ruimtelijke ontwikkelingen waarbij erfgoed een rol speelt, subsidiëring van restauraties en het behoud van kennis van restauraties van monumenten. 

De beleidsdossiers waartoe de foto’s behoren liggen nog bij de provincie Gelderland. Die zullen in de toekomst eveneens aan het Gelders Archief worden overgedragen. Het is nog niet bekend wanneer.

Bekijk de erfgoedfoto’s van de provincie Gelderland

Foto's:
- Boven: molen van Nederhemert, 2009. Gelders Archief 4190 - 11829, fotograaf medewerker Provincie Gelderland,  Public Domain Mark 1.0 licentie, https://bit.ly/3gmkCyo.
- Onder: winterfoto van kasteel Rosendael, 2007. Bron: Gelders archief 4190 - 9562, fotograaf Medewerker Provincie Gelderland, Public Domain Mark 1.0 licentie, https://bit.ly/30mND7C.