Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Een manufacturenzaak, ontginningsmaatschappij, drukkerij, graanhandel, smederij, vlamovensteenfabriek, dakpannenfabriek, exploitatiemaatschappij, fotografenvereniging. Verschillende bedrijfsarchieven vallen vanaf deze maand onder onze gratis dienstverlening scanning on demand. In totaal hebben we begin juli 111 particuliere archieven toegevoegd aan de lijst van bestanden die voor scanning on demand in aanmerking komen. We nemen drie bedrijfsarchieven hieruit onder de loep.

Portret Ottho Gerhard Heldring

Hoenderloo uit de armoede getrokken

Hoenderloo was begin 19e eeuw niet meer dan een handjevol plaggenhutten. Armoede was troef. Dominee Ottho Gerhard Heldring (1804-1876) was in 1839 de man die de vlek leven in blies door de bouw van een kerk, school en waterput. Hij zocht financiers onder zijn christelijke kennissen en vrienden om Hoenderloo op de kaart te zetten. Et voilà, daar was de gefortuneerde Amsterdamse koopmansfamilie Van Eeghen. Deze familie richtte in 1848 de Ontginning Maatschappij Hoenderloo op, die woeste gronden opkocht om te ontginnen, geld wilde verdienen en Heldring hielp bij zijn werk.
0596 Ontginning Maatschappij Hoenderloo

Kopermolen op de Veluwe Kasteel Cannenburg, waarschijnlijk 1888

Wat doet een kopermolen op de Veluwe? In kopermolens pletten de kopermolenaars dunnen platen rood koper en produceerden ze geel koper (een legering van rood koper en zink). Dat koper werd gebruikt voor het maken van een koperen beslag op houten scheepswanden en de productie van ketels in brouwerijen en branderijen. Kopermolens stonden al in de 16e eeuw op de Veluwe. Het eerste bewijs voor de Amsterdamse Kopermolen in Vaassen duikt op in 1736 in een processtuk. Het eigendom berustte aanvankelijk bij de heren van de Cannenburg en later bij de familie d'Isendoorn à Blois: adel en vermogend. De kopermolen deed ook een duitje in het zakje.
0599 Amsterdamsche Kopermolen te Vaassen

Komijnijs- en Manufacturenzaak Huijskes

What’s in a name? Komijnijs is vermoedelijk afkomstig van de specerij komijn. De Komijnijs- en Manufacturenzaak Huijskes in Groenlo bestond al in de 18e eeuw en was een soort warenhuis. De eigenaren verkochten onder andere levensmiddelen, specerijen, zuivelproducten, vleeswaren, bouwmaterialen, ijzerwaren, verfstoffen en verschillende luxe artikelen. Hoe betaalden de mensen Huijskes? Niet alleen in klinkende munt of obligaties, maar ook door te werken voor de zaakeigenaar, zoals mee te helpen met dorsen op de graanvelden.
0597 Komijnijs- en Manufacturenzaak Huijskes te Groenlo

Welke archieven komen vanaf 1 juli 2020 nieuw voor scanning on demand in aanmerking?

We publiceren een lijst van 111 archieven die daar onder vallen. Voor 19 archieven hebben we wel toestemming gekregen voor scanning on demand, maar ze zijn jonger dan 110 jaar en mogen daarom niet gescand worden. Volgens de huidige privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het niet toegestaan om persoonsgegevens van nog levende personen te digitaliseren en online te plaatsen. Die 19 archieven staan ook in de genoemde lijst vermeld.

GratisIcoon Scannen op verzoek

Wij scannen gratis archiefdocumenten op verzoek van ons publiek. Belangstellenden vragen via onze website de archiefstukken aan die ze willen laten scannen. Hoe het precies werkt en welke archiefstukken hiervoor in aanmerking komen, leest u op onze website. Een speciaal icoontje in de digitale toegang geeft aan of archiefstukken vallen onder de scanning on demand-dienstverlening.

Onze bezoekers vragen regelmatig om uitbreiding van onze (gratis) scanning on demand. We steken veel energie en tijd in het opsporen van de vroegere eigenaren of nazaten van de meer dan duizend particuliere archieven die we beheren om toestemming te krijgen voor het maken van scans. Op onze website publiceren we komende periode meer voorbeelden van particulieren die toestemden om hun archief te scannen en online te publiceren.

Afbeelding:
Boven: Ottho Gerhard Heldring. Bron: Wikipedia, Public Domain lic.
Onder: Kasteel Cannenburg, waarschijnlijk 1888. Bron: 1551 - 3730, Piet Schipperus, Public Domain Mark 1.0, https://bit.ly/2DRiwIr.