Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

We hebben begin juli 111 particuliere archieven toegevoegd aan de lijst van bestanden die voor scanning on demand in aanmerking komen. Hieronder een aanzienlijk aantal familie- en huisarchieven, stuk voor stuk historische parels: De Slangenburg, Brantsen, Van Brakell, De Cannenburg, Doorwerth, Biljoen en verschillende andere.
We tillen er eentje uit: Hackfort.

De idylle bewaard

Hackfort (bij Vorden) voldoet bijna perfect aan het ideaalbeeld dat een recreant heeft van een landgoed: een kasteel, ligging te midden van landerijen en een parkbos, en een watermolen aan een beek. Haast idyllisch. Van dat fraai gelegen landgoed is een archief van bijna zeven meter bewaard gebleven. Het zit tjokvol verhalen. Het oudste stuk uit dat archief grijpt terug op de late middeleeuwen: een charter met de huwelijksvoorwaarden tussen Frederik, heer van Bahr, en Cunegonda van Meurs uit 1349.

Drie aanzienlijke geslachten hebben de scepter gezwaaid op kasteel Hackfort: Van Hackfort, Van Raesfelt en Van Westerholt. Het laatste geslacht bezat het landgoed van 1602 tot 1981. De kinderen van Borchard Frederik Willem baron van Westerholt (1863-1934), wethouder van Vorden, waren de laatsten die het kasteel bewoonden. Ze hebben zich in de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw enorm ingezet om het landgoed te behoeden voor aantasting door ruilverkavelingen en onteigeningen en voor de restauratie van de watermolen. Een bijna heldhaftig einde. De familie liet het kasteel en landgoed in 1981 na aan de Vereniging Natuurmonumenten. Sporen van dat verzet zijn in het archief terug te vinden: inventarisnummers 693-694 en 687-689.

Relatie met Duitsland

Hoe kwamen de Van Westerholts aan hun naam? Hun naam ontlenen zij aan de heerlijkheid Westerholt in het vest Recklinghausen, een rechtsgebied van het keurvorstendom Keulen. Recklinghausen is tegenwoordig een stadje in het noordelijk deel van het Ruhrgebied. Deze heerlijkheid vererfde op een andere tak van de Van Westerholts. Toch tref je in het Hackfort-archief stukken aan die betrekking hebben op de omgeving van Recklinghausen. Het gaat om negen charters uit de periode 1362 - 1652, veelal archiefstukken over bezittingen. Het komt regelmatig voor dat in huis- en familiearchieven documenten zitten, die gaan over familieleden en bezittingen in Duitsland. De Gelderse adellijke geschiedenis gaat door de eeuwen gemakkelijk over de landsgrenzen heen.

Ga naar het Huisarchief Hackfort

Welke archieven komen vanaf 1 juli 2020 nieuw voor scanning on demand in aanmerking?

We publiceren een lijst van 111 archieven die daar onder vallen. Voor 19 archieven hebben we wel toestemming gekregen voor scanning on demand, maar ze zijn jonger dan 110 jaar en mogen daarom niet gescand worden. Volgens de huidige privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het niet toegestaan om persoonsgegevens van nog levende personen te digitaliseren en online te plaatsen. Die 19 archieven staan ook in de genoemde lijst vermeld.

Gratis

Aanvraagicoontje Scanning on Demand

Wij scannen gratis archiefdocumenten op verzoek van ons publiek. Belangstellenden vragen via onze website de archiefstukken aan die ze willen laten scannen. Hoe het precies werkt en welke archiefstukken hiervoor in aanmerking komen, leest u op onze website. Een speciaal icoontje in de digitale toegang geeft aan of archiefstukken vallen onder de scanning on demand-dienstverlening.

Onze bezoekers vragen regelmatig om uitbreiding van onze (gratis) scanning on demand. We steken veel energie en tijd in het opsporen van de vroegere eigenaren of nazaten van de meer dan duizend particuliere archieven die we beheren om toestemming te krijgen voor het maken van scans. Op onze website publiceren we komende periode meer voorbeelden van particulieren die toestemden om hun archief te scannen en online te publiceren.

Afbeeldingen:
Boven: Kasteel Hackfort, 1898. Bron: Gelders Arhief 0520-642-0001, Public Domain Mark 1.0 licentie, https://bit.ly/3gVoq9S.
Onder: Kasteel Hackfort, 1997. Bron: Gelders Archief 1592 - 23, maker W.F. van Reine, CC-BY-4.0 licentie, https://bit.ly/3j0M3iS.