Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

 Charter uit het hertogelijk archiefToegang 0243 Charterverzameling is opgeheven, omdat de inventaris van het archief van de hertogen van Gelre gereed kwam. 

De Charterverzameling bevatte vroeger charters die deel uitmaakten van de Gelderse bestuursarchieven tot 1795, voorzover ze aan het eind van de 18de eeuw onder het beheer stonden van de Gelderse Rekenkamer. Het ging om de archieven van de graven en hertogen van Gelre, de Leenkamer en de Rekenkamer zelf. In de loop van de 19de eeuw zijn er charters van andere herkomst aan toegevoegd. In de 20e eeuw werden charters die daar archivistisch thuis hoorden, opgenomen in de inventarissen van de Rekenkamer en Leenkamer. Bij de recente inventarisatie van het hertogelijk archief zijn bijna alle resterende charters hierin opgenomen. In de inleiding van de toegang op het archief van de hertogen van Gelre staat precies vermeld hoe u ze kunt terugvinden en wat er is gebeurd.

De passage uit de inleiding van het 'hertogelijk' die daar over gaat, kunt u hieronder lezen:  

"Daar waar I.A. Nijhoff in zijn Gedenkwaardigheden verwijst naar perkamenten brieven gevolgd door een nummer, betreft dit de Charterverzameling (0243). Via de concordans kunnen deze stukken teruggevonden worden in deze inventaris, voor zover zij naar dit archief zijn overgebracht (zie par. 8.2); voor diens verwijzingen naar trefwoorden kunnen stukken via een aan het slot van de concordans toegevoegde staat Nijhoff-Hertogelijk archief worden getraceerd.

Ten aanzien van de Charterverzameling kan nog worden opgemerkt dat deze tot de voltooiing van de inventarisatie van het hertogelijk archief is blijven bestaan, hoewel belangrijke delen daaruit ook waren opgenomen in de inventaris van resp. de Rekenkamer (0012) en de Leenkamer (0002). Vrijwel alleen de charters die tot het archief van de hertogen behoorden, waren uitsluitend in de Charterverzameling beschreven. Met het gereed komen van de inventaris was instandhouden van de Charterverzameling niet langer nodig. Daarin resteerden slechts 36 charters, waarvan niet bekend was tot welk archief zij behoorden; deze zijn overgebracht naar 0510 Diverse charters/diverse aanwinsten.


Een concordans die van de oude naar de nieuwe inv.nrs. verwijst is toegevoegd.
"

 Afbeelding: Charter uit het hertogelijk archief. Bron: Gelders Archief 0001-65.