Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Verschillende huis- of familiearchieven zijn recent beschikbaar gekomen voor scanning on demand. Ons publiek kan stukken uit deze archieven op aanvraag gratis door ons laten scannen. We lichten er eentje uit: het archief van Huis Ruurlo.

Een huis met geschiedenis

Van de oudst bekende leenman van kasteel Ruurlo weten we vrijwel niets: Steven van Roderlo, die in 1326 in een Zutphens leenregister opduikt. We komen iets meer te weten als het geslacht Van Heeckeren in het begin van de 15e eeuw door een huwelijk ‘op het kasteel’  komt. Met een onderbreking van honderd jaar eeuw bleef het huis eeuwenlang in handen van de Van Heeckerens. De Duitse Waffen-SS confisqueerde het kasteel in 1944 en dwong de bewoners te vertrekken. De gemeente Ruurlo kocht het kasteel van de Van Heeckerens van Kell in 1978 en gebruikte het als gemeentehuis. Tegenwoordig is het kasteel eigendom van zakenman Hans Melchior, die er een dependance van kunstmuseum More van maakte. Het 18e-eeuwse park in landschapsstijl en het fameuze doolhof, aangelegd door Sophia W. van Heeckeren van Kell (1856-1938), geven de omgeving van kasteel cachet.

Enkele Van Heeckerens in de schijnwerpers

Jacob van Heeckeren (overleden 1440) is de stamvader van het geslacht dat Huis Ruurlo eeuwenlang bewoonde. Hij behoorde in 1418 tot de bezegelaars van het verbond tussen de Gelderse ridderschap en steden. Zijn nazaten onderhielden nauwe banden met het Huis van Oranje en hadden functies aan het hof. Bovendien verzamelden ze landelijke, Gelderse en lokale bestuursfuncties, zoals landdrost (hoogste rechterlijke ambtenaar) van Zutphen, gedeputeerde bij de Staten-Generaal, gouverneur van Gelderland, lid van Gedeputeerde en Provinciale Staten, lid van de Gelderse Ridderschap, minister, watergraaf of burgemeester.

Jacob D.C. van Heeckeren van Kell (1809-1875) huwde Maria C. van Wassenaer, erfgename van een van de meest gefortuneerde mannen in ons land. Zij was eigenaresse van een indrukwekkend aantal landgoederen, waaronder Twickel, Hof te Dieren en Kernhem. Jacob - zijn vrouw overleed reeds in 1850 - had zijn handen vol aan het beheer van zijn vele eigendommen.

Liberaal, minister en fotograaf

Zijn jongere broer, Willem van Heeckeren tot Kell (1815-1914) schopte het tot directeur van het Kabinet van de Koning en minister van Buitenlandse Zaken in het liberale kabinet Kappeyne van de Coppello. Willem hield van noviteiten. De kasteelheer voorzag zijn huizen al vroeg van elektriciteit (omstreeks 1913) en een telefoonaansluiting (1909). Willem was ook een van de eersten in Nederland die zich interesseerde in fotografie. Al in 1841 maakte hij daguerreotypen, een fotografisch procedé dat kort daarvoor in Frankrijk was uitgevonden. Zijn daguerreotype van de knecht Reint Berenschot uit 1842 behoort tot de oudste foto’s in Nederland. Willem reisde graag en dat is in het aantal foto’s en ansichtkaarten in het archief van Huis Ruurlo terug van te vinden. Zijn zoon Jacob D.C van Heeckeren (1854-1931) was gezant in Zweden, die vanwege een kwestie moest aftreden. Hij negeerde een instructie van de minister van Buitenlandse Zaken en wilde op eigen houtje een regeling treffen voor de handel met Denemarken.

Belang

Het archief van Huis Ruurlo is een juwelenkistje voor wie geboeid is door onder meer streekgeschiedenis, bestuurs- en adelsgeschiedenis, fotografie en beheer van landgoederen. De eigenaren van Huis Ruurlo waren leenman of eigenaar van of anderszins betrokken bij onder andere de huizen en landgoederen Bingerden, Brandsenburg, De Cloese, De Engelenburg, Enghuizen, Holthuizen, Kell, Lichtenberg en Suideras. Bovendien reikte hun invloed en macht tot ver in de provincie Gelderland en daarbuiten.

Ga naar het archief Huis Ruurlo

Welke archieven komen vanaf 1 juni 2020 nieuw voor scanning on demand in aanmerking?

Gratis

Wij scannen gratis archiefdocumenten op verzoek van ons publiek. Belangstellenden vragen via onze website de archiefstukken aan die ze willen laten scannen. Hoe het precies werkt en welke archiefstukken hiervoor in aanmerking komen, leest u op onze website. Een speciaal icoontje in de digitale toegang geeft aan of archiefstukken vallen onder de scanning on demand-dienstverlening.Icoon Scannen op verzoek

Onze bezoekers vragen regelmatig om uitbreiding van onze (gratis) scanning on demand. We steken veel energie en tijd in het opsporen van de vroegere eigenaren of nazaten van de meer dan duizend particuliere archieven die we beheren om toestemming te krijgen voor het maken van scans. Op onze website publiceren we komende periode meer voorbeelden van particulieren die toestemden om hun archief te scannen en online te publiceren.

Afbeeldingen:
Boven, links: Huis Ruurlo, rond 1900. Bron: Gelders Archief 0894 - 1619-0035, Public Domain Mark 1.0 licentie, https://bit.ly/2UlcFAq.
Midden, links: Willem van Heeckeren van Kell, rond 1900. Bron: Gelders Archief 0894 - 1614-0020-02, Public Domain Mark 1.0 licentie, https://bit.ly/2MElJMK.

Onder, rechts: De knecht Reint Berenschot, 1842. Bron: Gelders Archief 0894 - 1626-0455, fotograaf Willem van Heeckeren tot Kell, Public Domain Mark 1.0 licentie, https://bit.ly/30kRfaM.