Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Tientallen particuliere archieven zijn sinds kort voor scanning on demand beschikbaar gekomen, waaronder die van verschillende belangrijke (historische) Arnhemse organisaties.

Een greep uit de ‘Arnhemse’ archieven die recent beschikbaar zijn voor het aanvragen van scans:  

St. Elisabeth Gasthuis

Dit rooms-katholieke ziekenhuis is een voorloper van het huidige Rijnstate. De geschiedenis van het gasthuis reikt terug tot 1878. In dat jaar haalde pastoor J.H. van Basten Batenburg drie Duitse zusters van Barmhartigheid uit Münster naar Arnhem. Ze gingen zorgen voor zieken in de parochie van St. Eusebius. Het gasthuis maakte tijdens de Slag om Arnhem in 1944 spannende tijden mee. Het lag korte tijd in de frontlijn van de Britten en Duitsers. Ga naar de toegang

Arnhemse historische vereniging Prodesse Conamur

Een eerbiedwaardige oude historische vereniging, opgericht in 1792. Prodesse Conamur betekent: ‘Ons streven is tot nut te strekken’. Aanvankelijk lag het accent in de vereniging op natuur- en scheikundige voordrachten, na 1849 verschoof de nadruk naar historische belangstelling. Het historisch genootschap geeft lezingen, organiseert excursies, geeft publicaties uit en zet zich in voor het behoud van erfgoed. Ga naar de toegang

Sint Nicolai Broederschap

De geschiedenis van de Sint Nicolai Broederschap gaat terug tot in de middeleeuwen, toen de pest Arnhem en omgeving teisterde. Omstreeks 1352 zamelde een groep welvarende Arnhemmers geld in om onder meer een gasthuis te bouwen bij de Rijnpoort. De broederschap riep de hulp in van de beschermheilige Sint Nicolaas en de Heilige Geest en lanceerde als doelstelling de welstand van de Arnhemmers bevorderen en armoede bestrijden. De Sint Nicolai Broederschap is één van de oudste Nederlandse liefdadigheidsinstellingen. Ga naar de toegang

De Drie Gasthuizen

Deze zorgorganisatie ontstond in het midden van de 19e eeuw door de nauwe samenwerking van -  hoe kan het ook anders - drie gasthuizen, waarvan de oorsprong terug gaat tot in de middeleeuwen: het St. Peters-, St. Anthonie- en St. Catharinaegasthuis. Een van de eerste zaken die het nieuwe bestuur van de kersverse Drie Gasthuizen in 1855 deed, was het opmaken van lijsten van archiefbescheiden en waardepapieren. Dat werd het eerste inventarisnummer. De Drie Gasthuizen is nog steeds actief op het terrein van het gebied van sociale (ouderen)zorg. Ga naar de toegang

Dullertsstichting1501 12615

De liberaal Willem Hendrik Dullert (1817-1881) was een duizendpoot. De rode draad door zijn leven is zijn inzet voor de maatschappij. Niet vreemd dat dit Tweede Kamerlid na zijn dood zijn vermogen in een stichting achterliet om noodlijdende Arnhemmers financieel of materieel bij te staan. Het verbaast dan ook niet dat de jaarrekeningen van zijn stichting flink wat plaats innemen. Ga naar de toegang

Doopsgezinde Gemeenten, Ring Arnhem

“Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met wortels in het allereerste begin van de Reformatie”, zo begint de website van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. In 1856 werd de vereniging van Doopsgezinde Gemeenten en Leraren in Gelderland (zo heette de Ring aanvankelijk) opgericht. Hun doel? De onderlinge gemeenschap te versterken en elkaar te helpen in een tijd van een vacature. De vereniging bestond uit de gemeenten in Arnhem, Emmerik, Kleef en Nijmegen. Later sloten andere gemeenten er zich bij aan. Ga naar de toegang

Huisvlijtschool 

Een opmerkelijk en verrassend archief tussen de bovengenoemde eerbiedwaardige historische bestanden is dat van de Huisvlijtschool, die heeft bestaan van 1882 tot en met 1972. De oprichting was een initiatief van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en de afdeling Arnhem van Volksonderwijs. Wat kun je in zo’n archief verwachten? Voor de vuist weg: getuigschriften, lesroosters, leerplannen, lesmateriaal, leerlingenlijsten, maar ook stukken over een cursus klossen van kant. Ga naar de toegang 

Welke archieven komen vanaf 1 juni 2020 nieuw voor scanning on demand in aanmerking? 

Gratis

Icoon Scannen op verzoek

Wij scannen gratis archiefdocumenten op verzoek van ons publiek. Belangstellenden vragen via onze website de archiefstukken aan die ze willen laten scannen. Hoe het precies werkt en welke archiefstukken hiervoor in aanmerking komen, leest u op onze website.

Een speciaal icoontje in de digitale toegang geeft aan of archiefstukken vallen onder onze scanning on demand-dienstverlening.

Onze bezoekers vragen regelmatig om uitbreiding van onze (gratis) scanning on demand-service. We steken veel energie en tijd in het opsporen van de vroegere eigenaren of nazaten van de meer dan duizend particuliere archieven die we beheren om toestemming te krijgen voor het maken van scans. Op onze website publiceren we komende periode meer voorbeelden van particulieren die toestemden om hun archief te scannen en online te publiceren.

Afbeeldingen:
Boven, links: scannen op verzoek in uitvoering
Boven, rechts: ingang van het Elisabeths Gasthuis, circa 1915. Bron: 1500 - 4184, Uitgeverij H.W. Kohlman, Public Domain Mark 1.0 licentie, https://bit.ly/2XpAJmJ,
Onder, links: Willem Hendrik Dullert. Bron: 1501 - 12615, Public Domain Mark 1.0 licentie, https://bit.ly/2LVYYU7.
 
Onder, rechts: Stand van de Arnhemse Huisvlijtschool tijdens een tentoonstelling in Musis Sacrum, jaren tien 20e eeuw. Bron: 1583-11739, Public Domain Mark 1.0 licentie, https://bit.ly/3gjYsx3