Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Boekcover Plicht Getrouw

Het Gemeentearchief Ede is hofleverancier van afbeeldingen en informatie voor het boek over het honderdjarig bestaan van de Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw in Bennekom. Dat is niet zo vreemd, want Bennekom valt onder de hoede van onze Edese collega's. Auteur Arno van der Valk gebruikte een uitbreidingsplan van Bennekom (1926) uit het archief van Gedeputeerde Staten, dat wij beheren.

Van der Valk beschrijft de geschiedenis van de oprichting van de bouwvereniging Plicht Getrouw tot de meest recente ontwikkelingen, verduurzaming en vernieuwing van het woningenbestand. Het inititatief tot de oprichting van de Bennekomse bouwvereniging komt uit de gelederen van het Christelijk Werkliedenverbond 'Werkend Help Ik' in 1919. Dit verbond wil dat plaatselijke arbeiders fatsoenlijk kunnen wonen en de woningnood beëindigen. Eén van de bestuursleden vindt dat werklieden geen luxe woningen hoeven: "Hij behoort tot den eenvoudigsten in de maatschappij, zijn woning kan daarom eenvoudig zijn." De uitspraak is reden voor de auteur om er een titel van een hoofdstuk aan te wijden.

Van der Valk schetst een eeuw sociale woningbouw in Bennekom, zoals ook de subtitel van zijn boek aangeeft. Hij laat met zijn publicatie zien wat archieven kunnen betekenen voor de couleur locale. Archieven dragen bij aan de kennis over en het inzicht in de geschiedenis van een plaats.

Arno van der Valk. Plicht Getrouw. Honderd jaar sociale woningbouw in Bennekom. Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw. ISBN 978-90-822871-3-4. 

Zie ook een artikel in de Gelderlander, 4 december 2019.