Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

1501 04 1217De directeur van de KNHM Foundation gaf onlangs toestemming om documenten uit de archieven van de (Koninklijke) Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM of Heidemij) te scannen en online te publiceren. Dat stemt ons blij, want de Heidemij is een belangrijke speler geweest bij het inrichten van het moderne Nederlandse landschap. De archieven van de Heidemij vallen nu onder de scanning-on-demandservice. Heidemij-documenten ouder dan 110 jaar worden op verzoek gescand en online geplaatst. Het betreft de volgende archieven:

0915 Heidemij, Bestuur en Directie
0921 Heidemij, Beheren
0922 Heidemij, Landgoed Spelderholt
0923 Heidemij, Rentambt Leusden
0924 Heidemij, Algemene Technische Dienst
0925 Heidemij, Buitenland
0926 Heidemij, Buitenland
0927 Heidemij, Hoofdboekhouding
0928 Heidemij, Juridische Afdeling
0929 Heidemij, Ledenadministratie
0930 Heidemij, Opleidingen
0931 Heidemij, Personeelszaken
0932 Heidemij, Projectdossiers
0933 Heidemij, Publicaties en documentatie
0934 Heidemij, Viskwekerijen
0936 Heidemij, Hoofdafdeling Fruitteelt
0937 Heidemij, Hoofdafdeling Ruilverkaveling
0938 Heidemij, Hoofdafdeling Zoetwatervisserij
0939 Heidemij, Verenigingsafdeling Zwolle
0940 Heidemij, Woningbouwverenigingen De Landwoning en De Bakel te Apeldoorn
0941 Heidemij, Nederlandsche Zijdeteelt Vereniging
0942 Heidemij, Onderlinge Bosschenverzekering Maatschappij
0943 Heidemij, Oranjebond van Orde
0944 Heidemij, Ziekenfonds

Veengebieden en moerassen

De KNHM is opgericht in 1888. Ze had destijds als doelen onder andere het voortbrengen van landbouwgronden, het bebossen van zandgronden, het ontginnen van woeste gronden en het creëren van werkgelegenheidsprojecten. Later ontwikkelde de Heidemij steeds meer commerciële projecten. Lees meer over de geschiedenis van de organisatie op de website van KNHM Foundation. Grote delen van onze Nederlandse heidevelden, veengebieden en moerassen zijn met hulp van de Heidemij in cultuur gebracht door bebossing en omzetting in landbouwgrond. Een van de grondleggers van de Heidemij was niet voor niets de Gelders-Overijsselse Maatschappij van Landbouw. 0909 461
Hoewel de Heidemij een landelijk opererende organisatie was, was de band met Gelderland sterk. Opgericht in Arnhem, intensieve relatie met Wageningen (dit was zelfs de eerste negen jaar de vestigingsplaats) en vanaf 1913 gevestigd in Arnhem. De gemeente lokte de Heidemij met subsidie, een financiële tegemoetkoming en een stuk grond uit Utrecht weg.

Gratis

Wij scannen gratis archiefdocumenten op verzoek van ons publiek. Belangstellenden vragen via onze website de archiefstukken aan die ze willen laten scannen. Hoe het precies werkt, leest u op onze website. Een bezoek aan onze studiezaal is in het geval van scanning op verzoek niet meer nodig.

We zoeken momenteel uit welke private partijen voor scanning op verzoek toestemming willen geven. Archiefstukken die voor deze vorm van digitale dienstverlening in aanmerking komen, zijn in de digitale archieftoegang voorzien van een speciaal icoontje: sod icoon . Op onze website publiceren we komende periode meer voorbeelden van particulieren die toestemming gaven om hun archief te scannen en online te publiceren. Welke archiefstukken komen in aanmerking voor scanning on demand? 

Foto: Apeldoornseweg met het gebouw van de Heidemij, omstreeks 1930. Bron: Gelders Archief 1501-04-1217, Public Domain Mark 1.0 licentie, https://bit.ly/2JqLz5J.
Kaart van vliegveld Deelen (1945), gemaakt door de Heidemij. Bron: 0909-461, Public Domain Mark 1.0 licentie. https://bit.ly/2q2YeES

Adres
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
(parkeerplaats aan de Mercatorweg)
telephone  Telefoon
email  Contact

Openingstijden studiezaal

Disclaimer
Privacy statement