Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Kort geleden kwam de toegang op het archief van de Kieskring Wageningen van de Anti-Revolutionaire Partij gereed. Het wemelt in de collectie van het Gelders Archief van de archiefjes van plaatselijke en regionale politieke partijen. Voorbeelden daarvan te over: Statenfractie van de VVD in Gelderland, afdeling Arnhem van de Katholieke Volkspartij, M. Postma, bestuurslid van de afdeling Arnhem van de Communistische Partij Nederland. Wat is het belang van deze plaatselijke, regionale of provinciale bestanden?

Archieven van lokale, regionale en provinciale politieke partijen kunnen een goed inzicht geven hoe het bestuur en de democratie plaatselijk of regionaal functioneerden. Niet alleen is in deze archieven te vinden hoe de landelijke politiek doordruppelde in de dorps- en stadspolitiek, maar geregeld begonnen nationale trends en ontwikkelingen lokaal of regionaal. Die oorsprongen van ontwikkelingen zijn vaak in de archieven van de afdelingen van politieke partijen terug te vinden. Een voorbeeld.

De inventarisator van het archief van de Kieskring Wageningen van de ARP merkt op dat Wageningen een van de eerste gemeenten in Nederland was, waar de confessionele partijen - KVP, CHU en ARP - lokaal nauw samenwerkten. De ontzuiling en deconfessionalisering zetten vanaf de jaren vijftig landelijk in en de sporen daarvan zijn in het archief van de Wageningse Kieskring van de ARP terug te vinden. In de inleiding van de inventaris staat daarover onder andere: "Hoewel de nieuwe partij een kleine winst wist te maken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1974 kon de komst van het CDA geen einde maken aan de zeteldaling van de confessionele partijen in Wageningen".  

Wie meer wil weten over de ontwikkeling van politieke partijen in Nederland - de ARP was de eerste politieke partij in ons land - kan terecht op de website van Parlement.com

Foto: Betoging van de SDAP op het terrein Eendracht aan de Kluizeweg in Arnhem, 16 september 1919. Bron: Gelders Archief 1583 - 12528, Public Domain Mark 1.0 licentie.