Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Foto manager Ilonka SasInterview met Ilonka Sas

Zeventien jaar werkte ze als bankier bij de Rabobank. Sinds 1 januari 2019 is Ilonka Sas manager Collectie bij het Gelders Archief.

Van privaat naar publiek

“Ik werkte voor verschillende lokale banken in verschillende functies. Ik ben begonnen als adviseur en ging vervolgens aan de slag als leidinggevende van de particuliere adviseurs, die adviseren over betalen, sparen, lenen en verzekeren.” In de laatste fase van haar loopbaan bij de Rabobank was ze betrokken bij een reorganisatie van de klantcontactcentra van de landelijke Rabobank. Ze maakte daarna de overstap van de private naar de publieke sector. “Wel als leidinggevende”, zegt Ilonka: “Want die jas past mij prima. Ik vind het erg leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen én organisatie.” Ze werd teamvoorzitter administratie bij het cluster bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland en vervolgde haar loopbaan bij het Gelders Archief.

Waarom koos je voor het Gelders Archief als werkgever?

“De publieke sector spreekt mij heel erg aan. We zijn als archief een hoeksteen van de democratie. Archieven zijn het geheugen van Nederland. Wij zorgen dat wat is geweest, blijft bestaan in ons geheugen. Ik vind de organisatie aantrekkelijk vanwege de klantgerichtheid en het belang dat wordt gehecht aan tevredenheid van medewerkers om zo de organisatiedoelen te bereiken. Bovendien ligt hier zo’n mooie klus, dat moest ik gewoon gaan doen.”
Wat Ilonka ook aantrekkelijk vindt is de autonomie van het openbare lichaam -  de bestuursvorm van het Gelders Archief - met een eigen bestuur. Bij een van haar vorige werkgevers was die eigen zeggenschap vooral landelijk geregeld en was er minder om te beslissen op lokaal of regionaal niveau. Ilonka vindt het wezenlijk om zelf mee te sturen en haar visie en doelen mee te bepalen.

 Is leiding geven bij een archiefdienst anders dan in de private sector?

“Ik hecht erg aan zelfstandig werken door medewerkers, aandacht voor medewerkers en dat ze hun werk betekenisvol vinden. Kijken naar de kwaliteiten die medewerkers hebben en die duurzaam inzetten voor de organisatie. Dat is niet zoveel anders dan bij de Rabobank. Bij het Archief is het leidinggeven en managen breder. Hier speelt het vraagstuk van het bestaansrecht van de regionale historische centra op strategisch niveau tot en met het operationele deel en alles wat daar tussen gebeurt. Dat vergt een andere manier van managen.” Het bevalt haar goed om leiding te geven aan specialisten. Zelf is ze geen archivaris. Aanvankelijk zag ze daar wel een klein risico in: “Je kunt een vreemde eend in de bijt zijn.” Na bijna een half jaar leiding geven is dat haar erg meegevallen. “Hier werken idealisten met passie voor hun vak. Dat is wel heel mooi om te zien. Vanuit passie maak je verbinding met elkaar.”

Welke uitdagingen zie je als manager Collectie?

“Bij overheden moeten we meer in de richting van de creatiefase van de informatievraagstukken gaan. We zitten nu vaak achteraan in de informatiehuishouding, zoals met het overbrengen van archieven en toezichthouden. Ik wil meer in de richting van advisering bij het ontstaan van overheidsinformatie, zodat we als specialisten mee kunnen denken.” Het Gelders Archief heeft onlangs een meet & greet-bijeenkomst gehad bij één van de partners uit de Gemeenschappelijke regeling. Het doel was kennismaking en om te horen welke vraagstukken daar spelen, waar deze partner behoefte aan heeft en hoe het Gelders Archief daarbij kan helpen. Daarnaast, zegt Ilonka, is er het reguliere werk. “Dat moet zo gestructureerd worden, dat projecten in een cyclisch proces ontsloten worden.” Ook de continuïteit van de organisatie heeft haar aandacht: “Over enkele jaren gaan een aantal mensen met pensioen. Hoe zorgen we dat hun kennis voor de organisatie behouden blijft?”

Welke items zullen de komende jaren de archiefagenda bepalen?

Zonder aarzeling: “De vernieuwing van de Archiefwet en het bestaansrecht van de regionale historische centra. Eerst moeten beslissingen op strategisch niveau genomen worden, daarna volgt nog de uitwerking. Het veranderen van het archiefbestel gaat de agenda van het archieflandschap de komende jaren vullen. Wetten als Wet open overheid zullen we ook gaan voelen. En archiving by design niet te vergeten, dat gaat over de gehele informatiehuishouding. En daarmee is ons bord behoorlijk gevuld.” Op de vraag of de archiefsector de digitale transitie aankan, zegt Ilonka: “De kennis is er.” Ilonka ziet ook het verlies van belangrijke digitale informatie. “We bevinden we ons midden in de digitale transitie, maar we zijn ook nog bezig met creëren en inrichten van informatiesystemen en -huishoudingen. Als deze fasen samenvallen, dan gaat er altijd wel informatie verloren.” Dit is een van de vele zaken die spelen in de informatiesector, waar Ilonka met veel energie aan gaat werken.