Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

De overdracht van de voormalige zwarte en witte uitmonstering van de lijkwagen van het Koninklijke Stal Departement. Het permanent in bruikleen ontvangen van onderscheidingen van Prins Bernhard der Nederlanden. Beschrijvingen van dossiers die de aandacht trekken, van dossiers die zich bevinden in het archief van het Rijksmuseum Het Loo. De archieftoegang staat sinds kort op onze website, wij beheren het archief.

Wat kun je verwachten in dit museumarchief?

Het archief van het Rijksmuseum Het Loo is natuurlijk een afspiegeling van de werkzaamheden van het museum. Dat gaat onder meer over collectiebeheer, zoals verwerven, restaureren en bruiklenen, tentoonstellingen, publiciteitsactiviteiten en onderhouden van de museumgebouwen. Maar ook stukken over het ontvangen en rondleiden van hooggeplaatste gasten zijn er terug te vinden. Gasten zoals staatshoofden, de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken, officieren van de NAVO, de directeur-generaal van de Gendarmerie Nationale van Frankrijk en echtgenoten van de honoraire consuls. Maar je treft ook een dossier aan over mede organiseren van de ruiterdagen van de landelijke rijvereniging Wenum - Wiessel - Noord – Apeldoorn. En uiteraard ook stukken die betrekking hebben op de verzelfstandiging van de rijksmusea.

Hoe zat dat ook al weer met Paleis Het Loo?

Koning-stadhouder Willem III gaf in 1685 de opdracht om Paleis Het Loo te bouwen. Na de inval van de Fransen in 1795 naastte de staat het paleis. Die stelde het in 1815 ter beschikking aan de Koninklijke Familie als zomerverblijf. Het ministerie van CRM kreeg het paleis in 1971 in beheer en gaf het de bestemming van Oranjemuseum. De opening als museum in de koetshuizen en de stallen was in 1972. In 1984 kwam de officiële opening, na een grondige restauratie van huis en tuinen. Tien jaar later veranderde de status en werd het rijksmuseum een stichting en een zogenaamd verzelfstandigd rijksmuseum onder de naam Paleis Het Loo Nationaal Museum. Het archief omvat pakweg de periode dat Paleis Het Loo een rijksmuseum was van 1971 tot 1994.

Het archief is openbaar. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bracht het archief van het Rijksmuseum Het Loo over naar het Gelders Archief, zoals de Archiefwet 1995 dat voorschrijft.

Bekijk de archieftoegang Rijksmuseum Het Loo.

Afbeelding: Paleis Het Loo eind 19e eeuw. Gelders Archief 1551 – 3275, maker: Pieter Adrianus Schipperus, Public Domain Mark 1.0 licentie, https://bit.ly/2VsSSRC