Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

"Hoe innovatief is dit archiefgebouw? Is er wel eens een alarm afgegaan voor brand? Bewaren jullie ook de gegevens van social media?". Aan vragen geen gebrek tijdens het werkbezoek van tien raadsleden en fractievolgers van de gemeenteraad van Rheden op maandagavond 18 maart. Het college van B&W was de Rhedense raad twee weken eerder voorafgegaan. 

Een presentatie, vragen stellen, een rondleiding langs een kleine expositie over de gemeente Rheden, door de depots en naar de 'machinekamer'. Het oogt allemaal professioneel, zei Krista den Hertog, voorzitter van de fractie van D66 in de Rhedense raad. De raadsleden waren bijwijlen druk met hun mobiele telefoon aan het fotograferen. Vooral de oudste akte in huisarchief Biljoen uit 1076 en de gesealde oorkonden met wassen zegels waren populair.

De archiefdirectie wil het gemeentebestuur van Rheden, dat deelneemt in de gemeenschappelijke regeling van het Gelders Archief, op de hoogte houden van haar beleid, de veranderingen in de archiefsector en toekomstverwachtingen over digitale archivering. 

De vlog geeft een impressie van het werkbezoek.