Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

1592 52Scanning on demand is in! Afgelopen zomer bereikten we de grens van één miljoen scans, aangevraagd op verzoek van ons publiek. Op 1 oktober jl. bezochten meer dan veertig archiefcollega's onze informatiemiddag over scanning on demand. We hebben recent drie belangrijke en omvangrijke huis- en familiearchieven toegevoegd aan de lijst van archieven die op verzoek van ons publiek gescand kunnen worden. Welke zijn dat?

Huisarchief Rosendael
Voor het eerst genoemd in 1314. Het was de voorkeursverblijfplaats van de graven en hertogen van Gelre. Belangrijke adellijke geslachten, soms sterk bevriend met de Oranjes, verbleven op het huis, zoals de Van Arnhems, Torcks en Van Pallandts. De eigenaren wisten een enorm grondgebied te vergaren. 

Huisarchief Middachten 0522 598
Voor het eerst genoemd in 1190. Het was in het bezit van machtige families en is nooit verkocht. Het kasteel en landgoed vererfden in zowel mannelijke als vrouwelijk lijn. Het huis behoorde toe aan leden van de geslachten Middachten, Steenre, Raesfelt, Reede, Bentinck en nu Ortenburg, aldus de website van Landgoed Middachten .

Familiearchief Bentinck
De Bentincks zijn van oorsprong een Gelders adellijk geslacht met onroerende goederen in het kwartier van Veluwe. Sinds 1436 maakten Bentinck’s deel uit van de Ridderschap van Veluwe. Diverse leden van het geslacht Bentinck vervulden belangrijke (bestuurs)functies in het kwartier van Veluwe, Arnhem en Overijssel, en later ook nationale en internationale, onder andere in Engeland en Zuid-Amerika. 
De omvangrijke correspondentie van Charlotte Sophie von Aldenburg Bentinck (1715-1800), bekend van de boeken van Hella Haasse, is al gescand en op internet beschikbaar.

Hoe vraag ik scans van archiefstukken aan?

Tekening links boven: Huis Rosendael, 2001. Gelders Archief 1592-52.Maker W.F. van Reine.
Kaart: Ontwerp van een plein buiten de slotgracht gelegen bij Huis Middachten, 1652. Gelders Archief 0522-598. Maker: N. Ritz van Geelkerck[en]. Public Domain Mark 1.0 licentie. 

 

Adres
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
(parkeerplaats aan de Mercatorweg)
  Telefoon
 Contact

Openingstijden studiezaal

Disclaimer
Privacy statement