Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

1524 3305Het archief van de commissaris van de Koningin in Gelderland van 1945-1987 is nu in de studiezaal toegankelijk en de archiefinventaris staat op internet. Gedurende dit naoorlogse tijdvak vonden belangrijke veranderingen in de Nederlandse samenleving plaats, die terug te vinden zijn in de documenten die de commissarissen nalieten. 

Opmerkelijke gebeurtenissen

Voorbeelden van opmerkelijke gebeurtenissen, die terugkomen in de archiefstukken van de Gelderse commissarissen, zijn onder meer de ontruiming van het Molukse woonoord te Vaassen (1976-1982) en de protesten tegen de kernenergiecentrale van Dodewaard (1975-1982). Maar ook het beledigen van de paus tijdens een bijeenkomst van Jehova's getuigen in Renkum (1947-1948), deelname aan de Adviescommissie hertenreservaten (1959-1960) en de hulpverlening bij de stormramp te Tricht (Buurmalsen, 1967-1968) komen aan de orde. Uiteraard zijn deze opvallende zaken slechts een handvol voorbeelden.

Centrale figuur

De commissaris van de Koning(in) is een centrale figuur in het provinciaal bestuur. Hij is voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten, het parlement respectievelijk de regering van de provincie. De commissaris vertegenwoordigt het provinciaal bestuur bij officiële gelegenheden. Ook bemoeit hij zich met burgemeesterszaken, justitiële en politieaangelegenheden, rampenbestrijding en koninklijke onderscheidingen. Deze selectie van zijn taken laat zien dat zijn bemoeienissen een breed palet betreffen.

Niet alle archiefstukken openbaar

Het archief van de Gelderse commissaris van de Koningin is interessant voor veel verschillende historici en historisch geïnteresseerden, van lokale en streekonderzoekers tot promovendi en andere diepgravers. Niet alle archiefstukken zijn openbaar. Voor verschillende documenten geldt een beperkte openbaarheid van veelal 75 jaar, vaak vanwege de bescherming van de privacy, waaronder de stukken over de zuivering van functionarissen na de oorlog en bemiddelingen bij personele conflicten en tussen verschillende partijen. Meer informatie over de beperkte openbaarheid staat in de inleiding van de inventaris.

Andere archieftoegangen op oudere bestanden van de Gelderse commissaris van de Koningin:
0041 Kabinet van de Gouverneur van de Provincie/Commissaris des Konings (der Koningin), 1825-1949
0040 Gouverneur van de Provincie/Commissaris van de Koning(in), 1813-1950

Afbeelding: Luchtfoto Huis der Provincie in Arnhem, eerste helft jaren 70. Gelders Archief 1524 - 3305, CC0 1.0 licentie, https://goo.gl/MipZd2.

Adres
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
(parkeerplaats aan de Mercatorweg)
  Telefoon
 Contact

Openingstijden studiezaal

Disclaimer
Privacy statement