Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

1506 Kaartenverzameling Gemeente Arnhem 2046Zomeroogst. Opnieuw zijn er een aantal archieftoegangen gereed gekomen, waardoor een aardige hoeveelheid 'kleine' archieven toegankelijk is geworden. Het gaat vaak om archieven met een omvang van kleiner dan anderhalve meter. Een selectie daaruit:

0332 Onze Lieve Vrouwe Vicarie te Heerde 
Van oorsprong is een vicarie een afgezonderd vermogen of onroerend goed, waarvan de revenuen bestemd waren voor het levensonderhoud van een geestelijke. Het oudste stuk in dit vicarie-archief dateert uit het einde van de 16e eeuw. 

2914 Smederij J.M. Nijhuis te Oosterbeek 
Smederij J.M. Nijhuis is gebouwd aan het begin van de 20e eeuw en functioneerde tot in 1999. De smederij repareerde auto's en motoren en verkocht onder meer haarden, fornuizen en gereedschap. 

3383 J.M. Cochius
Jenny Cochius (1912-1994) was conservator bij het Nederlands Openluchtmuseum en werkte onder andere in een boeddhistische gemeenschap in Engeland.

0819 A.J.C. Kremer
Arnold J.C. Kremer (1828-1918) was redacteur van de Nieuwe Arnhemsche Courant, adjunct-bibliothecaris van de openbare bibliotheek in Arnhem en publiceerde in de Bijdragen en Mededeelingen van de Vereniging 'Gelre'.

1102 Familie Ten Cate
De familie is in de 17e eeuw afkomstig uit Duitsland en verbleef in Neede-Eibergen. Onder haar leden waren veel dominees en enige burgemeesters.

2331 Industrieschap Hondsbroekse Pley te Arnhem
Het industrieschap ontwikkelde tussen 1967 en 1972 een industrieterrein langs de IJssel op het grondgebied van Westervoort.

2428 Studiecommissie voor het stadsplan te Arnhem
De Studiecommissie van het stadsplan (ingesteld 1945)  bestudeerde de problemen die zich bij de wederopbouw van Arnhem konden voordoen. 

Herverkavelingscommissie Gemeente Arnhem
De commissie (opgericht in 1948) adviseerde de gemeenteraad over de herverkaveling van gronden, die in het belang van de wederopbouw waren onteigend.

Afbeelding: Plattegrond gemaakt voor Arnhems stadsplan in het rapport van de studiecommissie voor het stadsplan Arnhem. Bron: 1506 Kaartenverzameling Gemeente Arnhem 2046