Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Scanning-on-demand (archiefstukken op verzoek scannen en digitaal bekijken) is in trek. Het gemiddelde aantal scans dat we op verzoek van bezoekers produceren is sinds maart 2018 flink omhoog gegaan. En voor het eerst kunnen nu ook op aanvraag scans van documenten uit ruim honderd particuliere archieven worden gemaakt.

Bijna 30% meer

In maart 2018 lieten we weten dat we nieuwe scanners hadden aangeschaft en dat we onze scanning-on-demand-dienstverlening fors konden opvoeren. Gemiddeld zaten we toen op een productie van ongeveer 35.000 scans per week. Dat was al een stevige stijging ten opzichte van 2017. Nu, zo’n vier maanden later, realiseren  we gemiddeld 45.000 scans per week. Een stijging van bijna 30% vergeleken met een kwartaal geleden.

Scans van particuliere archieven

We beloofden in maart 2018 een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om ook particuliere archieven op verzoek te scannen. We hebben woord gehouden. Het onderzoek werpt zijn eerste vruchten af. Vanaf nu kunnen voor het eerst ook scans van stukken uit ruim honderd particuliere archieven worden aangevraagd en gemaakt. Hieronder bevinden zich onder meer verschillende huis-, familie- en bedrijfsarchieven. Een belangrijk familiearchief dat scanbaar op verzoek is, is bijvoorbeeld het familiearchief Van Spaen (tak Biljoen), waarvan de oudste stukken uit de 14e eeuw dateren. Ook archieven van de voor Gelderland beduidende kastelen Waardenburg en Neerijnen, eigendom van Geldersch Landschap & Kasteelen, vallen hieronder.
De komende tijd gaan we het aantal particuliere archieven waaruit scans kunnen worden opgevraagd verder uitbreiden.

Gratis

Scanning-on-demand is een gratis vorm van dienstverlening. Bovendien mogen bezoekers vanaf heden maximaal vier bouwdossiers per week aanvragen om te laten scannen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van maart van dit jaar. Datzelfde geldt voor handelsdossiers van de Kamer van Koophandel. Het opvragen van scans uit andere archieven is beperkt tot maximaal twee per week.

Wil u scans aanvragen?