Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

2039 1724De zomer is nauwelijks een week oud of er staan weer verschillende nieuwe archieftoegangen op onze website. In het oog springen een aantal toegangen op particuliere archieven, meestal kleine, maar ook een enkele omvangrijke.

0817 Famile Den Ouden
In het verleden bekleedden leden van deze familie burgemeestersfuncties in Est en Opijnen. 

2027 Frowein & Co's Tabakshandel C.V. te Arnhem
Het bedrijf begon in 1875 met een eest voor het drogen van tabak. In 1970 sloot de onderneming haar deuren.

0449 Familie Le Balleur
De uit Frankrijk afkomstige famile Le Balleur komt via Rotterdam in de omgeving van Zaltbommel terecht.

0471 Familie Cramer
De sporen van het familiearchiefje Cramer lopen gedeeltelijk via de parochie van Putten.

1071 C.H. Westenberg
Christoffel Henricus Westenberg (1730-1807) werkte als advocaat, procureur-fiscaal en landschrijver van het scholtambt Lochem.

3331 B. Bolt
Betty Bolt (1905-2001) studeerde aan de Rijkskweekschool voor meisjes te Apeldoorn. Het merendeel van dit archief heeft betrekking op deze periode.

3337 Rechtgeleerd leesgezelschap Themis IMG 0653 loreDit juridisch leesgezelschap vergaderde eens per jaar in Arnhem en bestond uit juristen. Het archief bestaat alleen uit het notulenboek (1881-1946).

3161 Familie Hoek
Het archief van de familie Hoek bevat documenten en enkele honderden foto’s en prenten van de familie Hoek en haar nakomelingen, maar ook van leden uit (aan)verwante families. De geschiedenis van de familie gaat terug tot in het Sauerland. Aan het eind van de 17e eeuw vestigde Jan Hoeck zich in het Rijk van Nijmegen. Het is aannemelijk dat hij met zijn vrouw na 1699 'op' het Huys te Persingen woonde. Vandaar verspreiden de nakomelingen van de familie zich over heel Nederland. Opvallende documenten in het archief zijn onder andere afkomstig van Dante-deskundige Justine Constance Wirix-Van Mansvelt (1876-1937) en het egodocument van Melchior Hoek, officier in Napoleons Grande Armée, over zijn deelname aan de Russische veldtocht van 1812.

Prent: Napoleon Bonaparte in 1815, drie jaar na de Russische veldtocht. Gemaakt door onder meer C. Lyon. Komt niet uit het familiearchief Hoek, maar uit de collectie van Alexander Ver Huell (2039 - 1724)