Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

1526 1558De ruimtelijke orde in Nederland is de afgelopen anderhalve eeuw enorm veranderd. De stedelijke bebouwing nam fors in omvang toe en ook het platteland van Ot en Sien van rond 1900 onderging een metamorfose. Een instelling die flink heeft bijgedragen aan de gedaanteverwisseling van ons landschap is de Nederlandse Heidemaatschappij.

'Grovedennenmaatschappij'

Veel woeste grond, zoals heide, moeras, zandverstuivingen en veen, is omgezet in bossen en landbouwgrond. De Nederlandse Heidemaatschappij speelde daarbij een belangrijke rol. De Heidemij kreeg de bijnaam 'grovedennenmaatschappij'. Rond 1900 en daarna zijn veel grove dennenbossen aangeplant en de Heidemij was daar een groot voorstander en uitvoerder van. Toch heeft zij veel meer gedaan dan deze bijnaam aangeeft. Wie meer wil lezen over geschiedenis en het werk van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij kan terecht op de website van de organisatie.

Archieven

Het Gelders Archief beheert de archieven van de Heidemij. Daarin is veel van de omvangrijke geschiedenis van deze landschapsveranderaar te vinden. Het gaat onder andere om de archieven van het bestuur en directie, de hoofdboekhouding, juridische zaken, de hoofdafdeling fruitteelt, de algemene technische dienst, ledenadministratie, het ziekenfonds, viskwekerijen, projectdossiers en andere bestanddelen. De historische documenten geven niet alleen een unieke inkijk in het werk van deze organisatie, maar ook in de keuken. De openbaarheidstermijnen verschillen per Heidemijbestand. 

Een gids vergemakkelijkt het onderzoek in de archieven van de Heidemij.

Foto: Gebouw van de Heidemij aan het Sickeszplein 1 te Arnhem, jaren 90. Gelders Archief 1526-1558. Fotograaf Piet Veeren.

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal