Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Zaterdag 9 juni is Internationale Archieven Dag. Veel archiefdiensten brengen dan wereldwijd de betekenis en het belang van archieven onder de aandacht van een breed publiek, bestuurders en politici.

Behoorlijk bestuur, geheugen en erfgoed

International Archives Day is sinds 2008 een initiatief van de International Council on Archives (ICA). 9 juni 1948 is de oprichtingsdatum van de ICA, onder auspiciën van UNESCO. Dit jaar staat het thema centraal: ‘Archives: gouvernance, memory and heritage’ (Archieven: behoorlijk bestuur, geheugen en erfgoed).
Overheden leggen door middel van archieven verantwoording af. Archieven vormen het geheugen van de samenleving en ze behoren tot het erfgoed van een land of streek.

Voorbeeld van overheidshandelen tijdens een dreigende crisis
Wat te doen met archiefstukken over de landsverdediging en gezagsuitoefening als een vijand ons land binnenvalt? Vernietigen? Moet je overheidsgeld dan verbergen? Wat doe je om gemeentepersoneel niet bloot te stellen aan de te verwachten pressie door een bezetter? De burgemeester van Arnhem correspondeerde er in 1939-1940 over met burgerlijke en militaire autoriteiten in 1939-1940.
Bron: 2138-1328 Kabinet van de burgemeester van Arnhem

Reconstrueren en democratisch oordelen

Het Gelders Archief beheert de bestuursarchieven van de Provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe en het Waterschap Vallei en Veluwe. Deze documenten behoren niet alleen tot het erfgoed van de provincie, gemeenten en het waterschap, maar spelen ook een rol in mogelijke reconstructies van het bestuur en een democratisch oordeel daarover. Zeker nu door digitale technieken en digitale archivering de openbaarheid en beschikbaarheid van (recente) overheidsinformatie ruimer en steeds groter wordt.
Twee voorbeelden van redelijk recente overheidsarchieven zijn het bestand van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979 en het Secretariearchief van de Gemeente Arnhem 1970-1979.

Erfgoed: voorgangers huidige besturen

Wie honderden jaren teruggaat, baadt in onze collectie in het erfgoed. De graven en hertogen van Gelre spreken natuurlijk tot de verbeelding, maar tot de voorgangers van het huidige provinciale bestuur behoren onder meer ook de Landdagen van het gewest Gelderland, Hof van Gelre en Zutphen en de gewestelijke besturen tijdens Frans-Bataafse Periode. De archieven van deze bestuursinstellingen zijn voor de inzicht in en het begrip van het verleden van Gelderland onmisbaar. Voor het archief van de stad Arnhem vanaf de middeleeuwen geldt natuurlijk hetzelfde, maar dan voor het eigen stedelijke verleden.

Voorgaande jaren

In 2017 was het thema van Internationale Archieven Dag ‘Archives, Citizenship and Interculturalism'. Algemeen directeur Fred van Kan zei in een interview: “We zijn ongelofelijk bevoorrecht in dit land, zonder angst voor willekeur door bestuurders". In 2016 stond de archievendag in het teken van 'archieven, harmonie en vriendschap'. 

 

1/1