Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

0367 9 0001Vrijwilligers van de Historische Kring Huessen hebben twee 16e-eeuwse documenten van de Huissense rentmeester Peter Boegell getranscibeerd. Het gaat het zogenaamde Legerboek (vanaf 1577) een cartularium van het Sint-Elisabethconvent (1583) in Huissen. Beide bevinden zich in de collectie van het Gelders Archief.

Over het Legerboek vermeldt de historische kring, dat de rentmeester probeerde een nieuw compleet overzicht te maken van de hertogelijke rechten en grondopbrengsten, maar dat maar moeilijk lukte. Het resultaat was het Legerboek, dat zich bevindt in de  Domeinadministratie van Huissen (0367-9). Hierin bevinden zich ook fraai getekende historische kaarten. 

In het cartularium van het Sint-Elisabethconvent in Huissen zijn honderden oorkonden uit vroegere eeuwen bijeen gebracht. Het bevindt zich in het archief van het convent (0320-1).

De getranscibeerde teksten zijn te vinden op de website van de Historische Kring Huessen.

Het Gelders Archief stelt zijn collectie beschikbaar voor derden, onder meer door deze toegankelijk te maken. Daardoor zijn anderen in staat de onderdelen van de collectie aan te wenden voor historische doeleinden, cultureel ondernemerschap of andere vormen van gebruik.