Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

0245 4058Landgoederen, landbouw, bosbeheer, natuurbeheer, natuurbescherming, jacht. Gelderland is een groene provincie en dat is terug te vinden in onze collectie. Die zit tjokvol met archieven van en documentatie over de groene sector. Hier volgen een handvol voorbeelden.

Kastelen en buitenhuizen

Kastelen en buitenhuizen waren vroeger meestal in handen van de adel. In huis- en familiearchieven is soms veel te vinden over het beheer van landgoederen, waartoe onder meer parken, bossen, weiden en akkers behoorden. Enkele voorbeelden daarvan zijn het familiearchief Brantsen en Huis Ruurlo. De Brantsens hebben tot 1925 kasteel en landgoed Zypendaal in eigendom gehad. Huis Ruurlo, dat in de Achterhoek ligt, is al bekend vanaf de 14e eeuw.

Landbouw en natuurbeheer

De Gelderse Maatschappij van Landbouw is sinds de oprichting in 1845 een belangrijke belangenbehartiger van de Gelderse agrarische sector. Dat gold ook voor de Gelderse Christelijke Boeren- en Tuindersbond en haar katholieke tegenhanger de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond. In Gelderland was ook het Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer De Dorschkamp gevestigd, dat het onderzoek in het bosbeheer bevorderde. Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een vermaard natuurgebied, dat voortgekomen is uit aankopen van landgoederen en andere gronden door het echtpaar Kröller-Müller.

Groene categorieën

Interesse in een overzicht van groene archieven, die het Gelders Archief beheert? Kijk bij de 48 archieftoegangen onder de categrie Landbouw, Veeteelt en Visserij en 15 archieftoegangen onder de categorie Natuur en Milieu. Daarnaast valt onder de categorie Onderwijs ook het agrarisch onderwijs, inclusief de Universiteit van Wageningen.

Foto: Een proefveld voor onkruidbestrijding van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in de zomer van 1958. Een dia uit collectie van de Komgrondencommissie. Gelders Archief 0245-4058.