Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Binnenkort, op woensdag 21 maart, zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Die laten niet alleen afdrukken na in het lokale politieke en bestuurlijke landschap, maar ook in archieven van gemeenten. In de collecties van het Gelders Archief treffen verkiezingslustigen tal van sporen aan van vroegere gemeenteraadsverkiezingen. Waar moet je dan zoal aan denken?

Kiezerslijsten

Bijvoorbeeld kiezerslijsten, registers van gemeenteraadsleden, voorschriften en richtlijnen, stukken die te maken hebben met de vaststelling van de verkiezingsuitslag en het aanwijzen van stemlokalen. Maar ook documenten over de benoeming van leden van de stembureaus en de presentiegelden die ze ontvangen.

Een flink spaarbedrag

Lange tijd in de 19e eeuw mochten alleen mannen van 23 jaar en ouder die een zeker bedrag aan directe belastingen afdroegen stemmen. Na de Grondwetherziening van 1887 en de Kieswet van 1896 konden meer mannen naar de stembus, namelijk zij die een zeker bedrag aan belastingen betaalden, een flink spaarbedrag, een bepaald opleidingsniveau, huis of zekere inkomsten hadden. Algemeen kiesrecht in Nederland kwam er na de Grondwetswijziging van 1917.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van archiefstukken die te maken hebben met de gemeentraadsverkiezingen:

Bekijk onze onderzoeksgids over stemgerechtigden in Arnhem in 1813
Gemeente Arnhem 1970-1979
Documentatie over gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem
Gemeente Elst 1811-1937 
Gemeente Renkum 1945-1988