Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

1501 04 7751De medewerkers van de afdeling Collectie hebben de afgelopen weken weer een aardige portie nieuwe archieftoegangen afgeleverd. Een selectie uit de nieuwe archieftoegangen op onze website.

0561 Familie van Haeften
19e-eeuwse boedelinventarissen, huwelijkscontracten, testamenten, financieel beheer en nog een handvol andere zaken, die je zoal in een klein familiearchief kunt aantreffen.

1070 W.D. Kuppen
Wilhelmus Dominicus Kuppen (1771-1848) werkte als notaris en procureur fiscaal in Druten en Leeuwen.

3289 Ambtenarengerecht te Arnhem
Het ambtenarengerecht is ingesteld nadat de Ambtenarenwet 1929 van kracht werd. Deze rechtbank behandelde ambtenarenzaken in eerste aanleg. Archiefstukken jonger dan 75 jaar zijn beperkt openbaar.

3294 Kantongerecht te Tiel 1980-1989
De stukken in het archief van het Kantongerecht in Tiel zijn persoonsgebonden en bevatten bijzondere persoonsgegevens. Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn archiefbescheiden jonger dan 75 jaar beperkt openbaar. De voogdijregisters (inv.nrs. 140-145) zijn wel openbaar. Ook van de kantongerechten Arnhem en Nijmegen (archiefblokken 1980-1989) zijn archieftoegangen gereed gekomen. 

Foto: Paleis van Justitie in Arnhem, dat in de Tweede Wereldoorlog verloren ging. Hierin was destijds ook het kantongerecht van Arnhem ondergebracht. Gelders Archief 1501-04-7751.